Na de plundering

Moshé met de priester El’azar
Deden precies zoals de Eeuwige
Het Moshé had geboden
Wat ze in beslag hadden genomen
Wat er over was
Nadat het krijgsvolk had geplunderd
Bedroeg aan kleinvee
Zeshonderdvijftigduizend
Aan runderen tweeënzeventigduizend
Aan ezels eenenzestigduizend
En aan mensen
Aan vrouwen die geen
Geslachtelijke gemeenschap
Met een man hadden gehad
Bedroeg het totaal
Tweeëndertigduizend
De helft voor dat deel van hen
Die in de strijd waren getrokken
Was als volgt
Het aantal aan kleinvee
Driehonderdzevenendertigduizendvijfhonderd
De bepaalde afdracht
Voor de Eeuwige
Bedroeg voor het kleinvee
Zeshonderdvijfenzeventig
Aan rundvee zesendertigduizend
En de bepaalde afdracht
Voor de Eeuwige
Tweeënzeventig
Aan ezels dertigduizendvijfhonderd
En de bepaalde afdracht
Voor de Eeuwige
Eenenzestig
Aan mensen zestienduizend
En de bepaalde afdracht
Voor de Eeuwige
Tweeëndertig zielen
En Moshé gaf de bepaalde afdracht
Als gewijde gave
Voor de Eeuwige
Aan de priester El’azar
Zoals de Eeuwige het Moshé
Geboden had

Volk van het boek
Worden de Joden genoemd
Hier zijn het voor mij boekhouders
Ik voel me ongemakkelijk
Bij de opsomming van de oorlogsbuit
Je maakt je zorgen over de meisjes

In de ochtend
Kijk ik naar de berichten
Op facebook
Soft news
Relatief natuurlijk
Want alles en iedereen is betrokken
Ik moet veel huilen
De goede bedoelingen
De songs
De klanken
De pijn
Onmenselijk
Hoe moet dit verder

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, my-heart-is-bleeding-story


This entry was posted in @home, kunst, Land van mijn Hart, literatuur, Own Art and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.