Door het water halen

De priester El’azar zei tegen de krijgslieden
Die in de oorlog waren gegaan:
Dit is de wet van de Thorah
Die de Eeuwige Moshé heeft geboden:
Let wel, goud, zilver, koper, ijzer, tin en lood
Alles wat door het vuur kan gaan
Moet men door het vuur laten gaan
En dan is het rein
Alleen moet het nog door reinigingswater
Van zijn onreinheid bevrijd worden
En alles wat niet door het vuur kan gaan
Moet je door het water halen
Jullie moeten op de zevende dag
Jullie kleren wassen
Dan zijn jullie rein
En daarna mogen jullie
In de legeringsplaats komen
De Eeuwige zei tegen Moshé:
Neem het totaal op
Van wat er aan mensen
En vee gevangen is genomen
Jij en de priester El’azar
En de stamhoofden van de gemeenschap
En verdeel dat wat in beslag genomen is
Tussen hen die met de wapens in de hand
Ten strijde trokken
En de hele, overige, gemeenschap
Een bepaalde afdracht
Moet je als gewijde gave
Voor de Eeuwige nemen
Van de krijgslieden die ten strijde trokken:
Eén op de vijfhonderd van mensen
Runderen, ezels en kleinvee
Van hun helft moet je het afnemen
En het de priester El’azar geven
Als een gewijde gave voor de Eeuwige
En van de helft van de kinderen van Jisraël
Moet je één op de vijftig nemen
Van de mensen, van de runderen
Van de ezels en van het kleinvee
Kortom van alle dieren
Die aan de Levieten geven
Die als taak hebben op de ‘Woning’
Van de Eeuwige te passen

De verdeling van de oorlogsbuit
Is gebonden aan wetten
Hier worden ze behandeld

Vanochtend zijn er twintig trucks
Met voornamelijk medicijnen
En wat ingeblikt voedsel
Gaza binnen gereden
Daarna sloot de grens zich weer
Niet alleen het weer
De wereld is om te huilen

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, my-eyes-hurt-story

This entry was posted in @home, kunst, Land van mijn Hart, literatuur, Own Art and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.