Neem wraak

De Eeuwige sprak tot Moshé:
Neem wraak
Voor de kinderen van Jisraël
Op de Midjanieten
Daarna zal je bij je volksgenoten
Worden opgenomen
Moshé sprak tot het volk:
Laten flinke mannen zich bij jullie
Als stormtroepen voor de strijd formeren
En laten die zich dan
Tegen Midjan keren
Om de wraak van de Eeuwige
Aan Midjan te voltrekken
Van elke stam
Van alle stammen
Van Jisraël
Moet je voor ieder
Duizend man in de strijd sturen
En van de geslachten van Jisraël
Werden er duizend per stam geleverd
Twaalfduizend man stormtroepen
Moshé stuurde ze in de strijd
Duizend per stam
Met hen ging ook Pienechas
Zoon van El’azar de priester ten strijde
En de heilige voorwerpen
De alarmtrompetten
Had hij bij zich
Zij leverden een gevecht tegen Midjan
Zoals de Eeuwige het
Moshé geboden had
En brachten al wat mannelijk was om
Behalve de anderen
Die door hen werden verslagen
Brachten ze ook de koningen van Midjan om:
Evvie, Rekem, Tsoer, Choer en Rewa’
De vijf koningen van Midjan
En ook Bil’am zoon van Be’or
Bracht men met het zwaard om
De kinderen van Jisraël
Namen de vrouwen van Midjan
Met hun kinderen
Als gevangenen mee
En ook al hun vee
Hun gehele bezit aan dieren
Heel hun vermogen
Namen ze als buit
Alle steden die zij bewoonden
En al hun omheinde tentenkampen
Staken ze in brand
Al wat er aan buit was
En al wat in beslag genomen was
Aan mensen en dieren namen ze mee
Naar Moshé
En naar de priester El’azar
En naar de gemeenschap
Van de kinderen van Jisraël
Brachten zij de gevangenen
Met hetgeen in beslag was genomen
En de buit tot aan de legerplaats
Naar de vlakten van Moab
Die aan de Jordaan
Bij Jericho liggen

Hoe wrang
Dat ik nu bij dit gedeelte van de Torah
Ben aangekomen
Getwijfeld of ik het zou opschrijven
Maar ook ik heb in mijn loslippigheid
Hardop een gelofte gedaan
Ik ga door met het voorlezen uit de Torah

Aan de Nederlandse talkshowtafels
Is er maar weinig kennis
Van het conflict
Er wordt van alles geroepen
Mijn hart bloedt
Mijn ziel fladdert
In een oorlog
Sneuvelt de waarheid als eerste

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, prayer-for-peace-please-story

This entry was posted in @home, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.