Als haar man zwijgt

En wat betreft
Een gelofte van een weduwe
Of een gescheiden vrouw
Alles waartoe ze zichzelf
Verplicht heeft
Blijft voor haar van kracht
Heeft ze een gelofte gedaan
Toen ze nog bij haar man thuis was
Of heeft ze zichzelf onder ede
Tot een onthouding verplicht
En haar man had er van gehoord
Maar had er tegenover haar
Het zwijgen toegedaan
Hij had haar niet tegengehouden
Dan blijven al haar geloften van kracht
Evenals iedere verplichting
Tot onthouding
Die ze zich had opgelegd
Van kracht blijft
Heeft echter haar man
Op de dag dat hij er van hoorde
Ze uitdrukkelijk nietig verklaard
Dan blijft niets van kracht
Wat haar over de lippen was gekomen
Over haar geloften
En over haar persoonlijke
Onthoudingsverplichting
Haar man heeft ze nietig verklaard
En de Eeuwige zal haar vergeven
Elke gelofte of elke eed
Voor een verplichting
Tot een persoonlijke onthouding
Kan haar man van kracht laten blijven
Of haar man kan die vernietigen
Maar doet haar man
Tegenover haar
Van de ene dag op de andere
Er het zwijgen toe
Dan laat hij al haar geloften
Of alle verplichtingen tot onthouding
Die ze op zich heeft genomen van kracht
Hij laat ze daardoor voortbestaan
Omdat hij op de dag
Dat hij het hoorde
Er tegenover haar het zwijgen toe deed
Maar als hij ze, te laat
Nadat hij ze gehoord had
Nietig verklaard heeft
Dan draagt hij de verantwoording
Van haar zonde
Dit zijn de wetten
Die de Eeuwige Moshé heeft geboden
Over de verhouding tussen man en vrouw
En tussen een vader en zijn dochter
Die als jong meisje
Nog bij haar vader in huis is

Nog meer varianten van
Vrouwen die wellicht door loslippigheid
Beloftes hebben gedaan
Die al dan niet door haar man
Of vader
Nietig verklaard kunnen worden

Mijn mooie denkende vriendin en ik
Praten vrijelijk over de verschrikkingen
Ze voelt een diep persoonlijk
En collectief verdriet
Ik noem het existentieel trauma
Ze vraagt of mijn veiligheid
Kwetsbaarder is geworden
Zeker, zeg ik
Joden over de hele wereld
Zijn nu gegijzeld
Door de Israëlische regering

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, big-hugs-please-keep-safe-story
This entry was posted in @home, kunst, Liefde in een land van haat, literatuur, Mooie Denkende Vriendin, Own Art and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.