Wat over haar lippen komt

Moshé sprak tot de stamhoofden
Van de kinderen van Jisraël:
Dit is het wat de Eeuwige heeft geboden:
Wanneer iemand een gelofte
Tegenover de Eeuwige doet
Of een eed aflegt
Zichzelf tot een onthouding te verplichten
Dan mag hij zijn woord niet schenden
Precies dat wat over zijn lippen
Is gekomen
Heeft hij te volbrengen
Maar een vrouw
Die een gelofte doet
Tegenover de Eeuwige
En zich als jong meisje
Thuis bij haar vader
Tot een onthouding verplicht
En haar vader heeft haar gelofte
Of de verplichting tot onthouding
Die ze zichzelf heeft opgelegd
Wel gehoord
Maar haar vader heeft
Tegenover haar
Er het zwijgen toe gedaan
Dan blijven al haar geloften van kracht
Evenals iedere verplichting
Tot onthouding
Die ze zichzelf heeft opgelegd
Van kracht blijft
Maar als haar vader
Op de dag hij dat hoort
Haar tegenhoudt
Blijft geen enkele van haar geloften
Of verplichtingen tot onthouding
Die ze zichzelf heeft opgelegd
Van kracht
En de Eeuwige
Zal haar vergiffenis schenken
Omdat haar vader
Haar tegengehouden heeft
En als ze gaat trouwen
Terwijl de door haar gedane geloften
Op haar rusten
Of dat waardoor ze door loslippigheid
Zichzelf heeft vastgelegd
En als haar man er van hoort
En hij doet tegenover haar
Het zwijgen toe
Op de dag dat hij het hoort
Dan blijven haar geloften van kracht
Evenals de verplichtingen tot onthouding
Die ze zichzelf heeft opgelegd
Maar als op de dag dat hij er van hoort
Haar man haar tegenhoudt
En hij verklaart haar gelofte
Die ze op zich genomen had
Of waardoor ze door loslippigheid
Zichzelf had vastgelegd
Voor nietig
Dan zal de Eeuwige
Haar vergiffenis schenken

Dat klinkt misschien leuk
Maar ik vind het paternalistisch
De man (vader, echtgenoot) bepaalt
Of zij haar gelofte wel of niet moet houden
Not my cup of tea

Op de markt tik ik een kreeft
Van anderhalve kilo op de kop
Voor weinig
Hij heeft maar 1 klauw
Nu staat er een court bouillon
Te pruttelen voor vanavond
Een feestmaaltijd tussen de ellende

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, alive-and-kicking-story

This entry was posted in @home, kunst, Liefde gaat door de maag, literatuur, Own Art and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.