Dag van bazuingeschal

En in de zevende maand
Moet het
Op de eerste van de maand
Een oproep tot bijzondere wijding
Voor jullie zijn
Geen enkele inspannende arbeid
Mogen jullie doen
Een dag van bazuingeschal
Is het voor jullie
Bereiden jullie dan
Een in-vlammen-opgaand-offer
Met verkwikkende reuk
Voor de Eeuwige:
Eén jonge stier
Eén ram
Zeven schapen onder het jaar
En het meeloffer daarbij:
Fijn meel met olie aangemengd
Drie tienden voor de stier
Twee tienden voor de ram
En één tiende voor elk schaap
Van de zeven schapen
Ook één geitenbok als zondeoffer
Om verzoening voor jullie
Te verkrijgen
Behalve het in-vlammen-opgaand-offer
Voor de nieuwemaansdag
Met het daarbij behorende meeloffer
Het dagelijks weerkerende
In-vlammen-opgaande offer
En het meeloffer daarbij
Met de er volgens voorschrift
Bijbehorende plengoffers
Als een vuuroffer
Met verkwikkende geur
Voor de Eeuwige
Ook op de tiende van deze zevende maand
Moet het voor jullie
Een oproep tot bijzondere wijding zijn
Jullie moeten jezelf onthoudingen opleggen
Geen enkel werk
Mogen jullie verrichten
Jullie moeten ter ere van de Eeuwige
Een in-vlammen-opgaand-offer brengen
Met een verkwikkende geur
Eén jonge stier
Eén ram
Zeven schapen onder het jaar
Gaaf moeten ze voor jullie zijn
En het meeloffer daarbij:
Fijn meel aangemengd met olie
Drie tienden voor de stier
Twee tienden voor die ene ram
Telkens een tiende voor elk schaap
Van die zeven schapen
Een geitenbok als zondeoffer
Behalve het zondeoffer
Voor de verzoening
En het dagelijks weerkerende
In-vlammen-opgaande-offer
Met het meeloffer daarbij
En de plengoffers die erbij horen

De torah gaat door te noemen
Wat er voor welke feestdag
Geofferd met worden
Veel herhalingen

De oorlog loeit door mijn appartement
Live streams van alle kanten
Ook Al Jazeera
Live blogs van alle kanten
Ook GeenStijl
Uit ellende ben ik mijn huis gaan poetsen

Shabbat shalom

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale; clean-your-house-story

This entry was posted in @home, kunst, Land van mijn Hart, literatuur, Own Art and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.