Plengoffer dat er bij hoort

In de eerste maand
Op de veertiende dag
Van de maand
Is er het Pesachoffer
Ter ere van de Eeuwige
En op de vijftiende dag
Van die maand
Is het een feestdag
Zeven dagen moeten er
Ongegiste broden, matsoth
Gegeten worden
De eerste dag is een oproep
Tot bijzondere wijding
Geen enkele inspannende arbeid
Mogen jullie verrichten
En een vuuroffer
Moeten jullie brengen
Een in-vlammen-opgaand-offer
Voor de Eeuwige
Twee jonge stieren
Een ram
En zeven gave schapen
Onder het jaar
Moeten dat van jullie zijn
De erbij behorende meeloffers
Uit fijn meel
Aangemengd met olie
Moet je van drie tienden
Voor een stier bereiden
En twee tienden
Voor een ram
Telkens een tiende
Voor ieder schaap
Van die zeven schapen
Ook een bok
Als zondeoffer
Om verzoening voor jullie
Te verkrijgen
Jullie moeten deze bereiden
Behalve het
In-vlammen-opgaande-offer
Van ’s ochtends
Dat het dagelijks weerkerend
In-vlammen-opgaande-offer is
Precies zo moeten jullie
Dat dagelijks
Zeven dagen bereiden
Als spijs
Als brandoffer
Met verkwikkende reuk
Voor de Eeuwige
Toegevoegd aan het dagelijkse
Weerkerende in-vlammen-opgaande-offer
Moet het bereid worden
Met het plengoffer
Dat er bij hoort
Op de zevende dag
Is het weer een oproep
Tot bijzondere wijding voor jullie
Geen enkele inspannende arbeid
Mogen jullie doen
Op de dag der eerstelingen
Als jullie een nieuw meeloffer
Voor de Eeuwige brengen
Op jullie wekenfeest
Zal het een oproep
Tot bijzondere wijding
Voor jullie zijn
Geen enkele inspannende arbeid
Mogen jullie doen
Jullie moeten een
In-vlammen-opgaand-offer brengen
Als verkwikkende geur
Voor de Eeuwige
Twee jonge stieren
Eén ram
Zeven schapen
Onder het jaar
En het meeloffer daarbij
Van fijn meel
Aangemengd met olie
Drie tienden voor elke stier
En twee tienden voor elke ram
Telkens één tiende
Voor elk schaap
Van die zeven schapen
Ook een geitenbok
Om verzoening voor jullie te verkrijgen
Behalve het dagelijks weerkerende
In-vlammen-opgaande-offer
En het meeloffer daarbij
Moeten jullie het bereiden
Gaaf moeten ze voor jullie zijn
Met de plengoffers die er bij horen

Meer offerinstructies
Voor tijdens de feestdagen
Pesach, shavuot en jom habikoeriem
Dag van de eerstelingen
Een plengoffer is het offeren
Van vloeistof over een steen
In vroegere tijden kon dat zijn
Wijn, olie, honing
Bij de kinderen van Jisraël hier
Gaat het om wijn

En alle tranen die geplengd worden
In het land van mijn hart
In Gaza
En over de hele wereld
Mijn hart huilt
Mijn mooie denkende vriendin
Kan op dagen zoals deze
Niet er aan denken
Om het land te verlaten
Misschien verander ik nog van gedachten
Zegt ze er hoopvol bij
Vandaag zou mijn zusje jarig zijn
Als ze nog leefde
Ze zou 53 zijn geworden
Ze werd 49
Moge haar nagedachtenis
Tot zegen zijn

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, tranen-van-mijn-hart-story


This entry was posted in @home, kunst, Land van mijn Hart, literatuur, Mooie Denkende Vriendin, Own Art and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.