Een plengoffer van geestrijke wijn

De Eeuwige sprak tot Moshé:
Beveel de kinderen van Jisraël
En zeg hen:
Jullie moet je er stipt aan houden
De offers voor Mij
Mijn spijs
Mijn vuuroffers
Met de voor Mij verkwikkende geur
Op de ervoor bestemde tijd te brengen
Zeg hun dus:
Dit is het vuuroffer
Dat jullie de Eeuwige
Moeten brengen:
Elke dag twee gave schapen
In het eerste jaar
Een dagelijks weerkerend
In vlammen-opgaand-offer
Het ene schaap
Moet je ’s ochtends bereiden
En het tweede schaap
Bereidt je in de namiddag
En een tiende efa fijn meel
Als meeloffer
Aangemengd met een vierde hien
Gestoten olie
Een dagelijks weerkerend
In vlammen-opgaand-offer
Zoals het op de berg Sinai
Werd ingesteld
Tot verkwikkende geur
Een vuuroffer
Voor de Eeuwige
Het erbij behorende plengoffer:
Een vierde hien voor het ene schaap
Giet in het heiligdom
Een plengoffer van geestrijke wijn uit
Voor de Eeuwige
En het tweede schaap
Moet je in de namiddag klaarmaken
Hetzelfde meeloffer
Als ’s ochtends
Met hetzelfde erbij behorende
Plengoffer moet je bereiden
Als een vuuroffer
Met verkwikkende geur
Voor de Eeuwige
Op de Shabbath-dag
Twee gave schapen
In het eerste jaar
En twee tienden fijn meel
Als een meeloffer
Met olie aangemengd
Met het erbij behorende plengoffer
Elke Shabbath
Het Shabbath offer
Dat in vlammen opgaat
Toegevoegd aan het dagelijks
Weerkerende in-vlammen-opgaande-offer
Met het plengoffer daarvoor
Ook op jullie nieuwemaansdagen
Moeten jullie een
In-vlammen-opgaand-offer brengen
Voor de Eeuwige
Twee jonge stieren
En één ram
Zeven gave schapen
Onder ’t jaar
En drie tienden fijn meel
Met olie
Tot meeloffer aangemengd
Bij iedere stier
En twee tienden fijn meel
Tot meeloffer
Met olie aangemengd
Voor iedere ram
En telkens een tiende fijn meel
Aangemengd met olie
Tot meeloffer
Voor ieder schaap
Een in-vlammen-opgaand-offer
Met verkwikkende geur
Als vuuroffer
Voor de Eeuwige
En de erbij horende plengoffers
Een halve hien moet dat zijn
Voor een stier
Een derde hien
Voor een ram
En een vierde hien wijn
Voor een schaap
Dat is het in-vlammen-opgaande offer
Van de nieuwemaansdag
Op iedere nieuwemaansdag
In alle maanden van het jaar
Ook een geitenbok
Als zondeoffer
Voor de Eeuwige
Toegevoegd aan het dagelijks
Weerkerende in-vlammen-opgaande-offer
Moet het bereid worden
Met het plengoffer dat erbij hoort

De Eeuwige laat het zich smaken
Met verkwikkende geur en al
Geestrijke wijn spreekt me het meest aan

In Israël duurt de hel voort
Steeds meer video’s
En ander beeldmateriaal
Met gruwelijke details
Van de bestialiteiten
Er klinken nu in het zuiden
Het midden
En het noorden sirenes
Die door merg en been loeien
Steeds meer gewonden
Hoe is het mogelijk?
Aan mijn mooie denkende vriendin
Vraag ik
Of ze tijdje naar Haarlem wil komen
Dan zorg ik voor een kamer voor haar
In het gebouw waar ik woon
Ze heeft nog niet geantwoord
Maar ik hoop dat ze het doet

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, home-for-my-sister-story

This entry was posted in @home, @Work, kunst, Land van mijn Hart, Liefde in een land van haat, literatuur, Mooie Denkende Vriendin, Own Art and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.