Een man waar geest in zit

De Eeuwige zei tegen Moshé:
Bestijg dit gebergte ‘Awariem
En aanschouw het land
Dat Ik de kinderen van Jisraël geef
Als je het gezien hebt
Dan zul je verenigd worden
Met je volksgenoten
Ook jij evenals je broer Aharon
Omdat in de woestijn Tsin
Bij de volksopstand
Jullie je tegen mijn opdracht
Verzet hebben om
Toen het om het water ging
Mij voor hun ogen
Niet de volle heiligheid te geven
Dat heet nu:
Het water der rebellie
Van Kadesh
In de woestijn Tsin
Moshé sprak tot de Eeuwige:
Laat de Eeuwige
De God die de geest van alle
Levende wezens kent
Een man aanstellen
Over de gemeente
Die hen voorgaat
Bij uitgaan en binnenkomen
Die hen leidt bij weggaan
En thuiskomen
Zodat de gemeenschap
Van de Eeuwige niet zal zijn
Als schapen
Die geen herder hebben
Toen zei de Eeuwige tegen Moshé:
Neem Jehoshoea’
Zoon van Noen
Een man waar geest in zit
En leg je hand op hem
Plaats hem voor El’azar de priester
En voor heel de gemeenschap
En draag hem zijn taak op
In hun aanwezigheid
Breng van jouw waardigheid
Op hem over
Zodat de hele gemeenschap
Van de kinderen van Jisraël
Naar hem zullen luisteren
Vóór El’azar de priester
Moet hij gaan staan
En deze raadpleegt voor hem
De bijzondere beschikking der Oeriem
Bij de Eeuwige
Op diens bevel zullen ze uittrekken
En op diens bevel zullen ze thuis komen
Hij en alle kinderen van Jisraël met hem
En de heel gemeenschap
En Moshé deed zoals de Eeuwige
Het hem geboden had
Hij nam Jehoshoea’
Plaatste hem voor de priester El’azar
En voor de gemeenschap
Legde zijn handen op hem
En droeg hem zijn taak op
Zoals de Eeuwige
Door Moshé gesproken had

Het zijn de laatste dagen van Moshé
Hij regelt zijn opvolging bij de Eeuwige;
Joshua’, een man met spirit
Zodat de kinderen van Jisraël
Niet als schapen zonder herder zijn

Het nieuws uit het land van mijn hart
Westbank, Gazastrook en grens met Libanon
Beheerst mijn gedachten
Nare dromen in de nacht
Nog steeds zit ik bovenop het nieuws
Kan er niet goed door slapen
En ben blij dat ik daar niet ben
Dat wil ik niet te hard zeggen
Want er zijn mensen
Die geen kant op kunnen
Ik zou erg bang geweest zijn
Mijn mooie denkende vriendin
Is er nuchter over
Terwijl ze de kranten bestookt
Met haar rechtvaardigheid
Don’t worry

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, no-fear-story


This entry was posted in @home, kunst, Land van mijn Hart, literatuur, Mooie Denkende Vriendin and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.