De dochters van Tselofchad

De dochters van Tselofchad
Zoon van Chéfer
Zoon van Gil’ad
Zoon van Magier
Zoon van Menashé
Behorende tot de families
Van Menashé
Zoon van Joséf
Traden naar voren
Dit zijn de namen
Van zijn dochters:
Machlah
No’ah
Choglah
Milkah
En Thirtsah
Ze gingen voor Moshé
Voor de priester El’azar
Voor de vorsten
En voor de hele raadsvergadering staan
Aan de ingang
Van de tent-der-samenkomsten
En zeiden:
Onze vader is in de woestijn gestorven
Hij behoorde niet tot de groep
Die samenschoolden tegen de Eeuwige
In de aanhang van Korach
Maar door zijn eigen zonde
Stierf hij
En zonen had hij niet
Waarom zou de naam van onze vader
Uit zijn familie moeten verdwijnen
Omdat hij geen zoon had?
Geef ons dus een erfgoed
Te midden van de broers
Van onze vader
Moshé legde hun rechtszaak
Aan de Eeuwige voor
De Eeuwige zei tegen Moshé:
De dochters van Tselofchad
Redeneren volkomen juist
Je moet ze dus een erfgoed
Als bezit te midden van de broers
Van hun vader geven
En het erfgoed van hun vader
Aan hen doen overgaan
En tot de kinderen van Jisraël
Moet je aldus spreken:
Wanneer een man sterft
En hij heeft geen zoon
Dan moeten jullie
Zijn erfgoed
Op zijn dochters laten overgaan
Heeft hij ook geen dochter
Dan moeten jullie
Zijn erfgoed aan zijn broers geven
Heeft hij geen broers
Dan moeten jullie zijn erfgoed
Aan de broers van zijn vader geven
En als er geen broers
Van zijn vader zijn
Dan moet je zijn erfgoed
Geven aan de meest nabestaande
Uit zijn familie
En die zal het erven
En zoals de Eeuwige het
Moshé geboden heeft
Zal het voor de kinderen van Jisraël
Tot een vastgestelde
Rechtsinstelling zijn

En zo konden vrouwen
In het jodendom
Al vroeg in de geschiedenis
Erven van hun vader
Wat bijvoorbeeld
In Saoedi-Arabië
Niet het geval is
Vrouwen kunnen daar
Niet erven
De erfenis is dan van hun man

Het nieuws beheerst weer mijn leven
Alles volgen
Elk platform
Alle filmpjes
Noodkreten
Afschuw
En verdriet
Mijn mooie denkende vriendin
Is de kranten aan het bestoken
Met haar rechtvaardigheid
Maar niemand wil het horen
En haar reacties worden gewist
Zij zegt het al jaren
Onderdrukking is onmenselijk
En onrechtmatig
Maar wie hoort het

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, land-van-mijn-hart-storyThis entry was posted in @home, Bloedend, Land van mijn Hart, Mooie Denkende Vriendin, Own Art and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.