In de wildernis

De Eeuwige sprak tot Moshé:
Aan bovengenoemden moet het land
In erfelijk bezit verdeeld worden
Naar ingeschreven aantal namen
De talrijken moet je
Een groter erfgoed toewijzen
En aan hen die gering in aantal zijn
Een kleiner erfgoed
Ieder moet zijn erfgoed toegewezen worden
Naar rato van de erbij getelden
Het land wordt echter naar loting verdeeld
Volgens de namen van hun stamhuizen
Verkrijgen ze hun erfgoed
Volgens loting moet ieders erfgoed
Aangewezen worden
Rekening houdend met hen
Die talrijk
En die gering in aantal zijn
Dit zijn die bij Levie geteld werden
Volgens hun families:
Van Gerson
De familie der Gershonieten
Van Kehath
De familie der Kehatieten
Van Merarie
De familie der Merarieten
Dit zijn de families van Levie
De familie der Liwnieten
De familie der Chewronieten
De familie der Machlieten
De familie der Moeshieten
De familie der Korchieten
En Kehath was degene
Die Amram had voortgebracht
De naam van Amrams vrouw was Jogewed
Een dochter van Levie
Welke diens vrouw aan Levie
In Egypte geschonken had
De kinderen die ze Amram voortbracht
Waren Aharon, Moshé
En hun zuster Mirjam
Aan Aharon werden Nadaw
En Awiehoe, El’azar
En Iethamar geboren
Nadaw en Awiehoe stierven
Toen zij vreemd vuur
Voor de Eeuwige offerden
Die bij hen geteld werden
Bedroegen drieëntwintigduizend
Allen van het mannelijke geslacht
Van een maand en daarboven
Ze werden daarom niet
Bij de getelden
Van de kinderen van Jisraël opgenomen
Omdat hun erfgoed
Te midden van de kinderen van Jisraël
Werd toegewezen
Dit zijn die geteld werden door Moshé
En de priester El’azar
Die de kinderen van Jisraël telden
In de vlakten van Moab
Aan de Jordaan
Bij Jericho
En hierbij was niemand van hen
Die door Moshé
En Aharon, de priester
Waren geteld toen ze de
Kinderen van Jisraël
In de woestijn Sinai hadden geteld
De Eeuwige had immers van hen gezegd:
Die moeten sterven
In de woestijn!
Er was dan ook niemand van hen overgebleven
Behalve Kaléw
Zoon Jefoeneh
En Jehoshoea’
Zoon van Noen

En zo werd het simchat torah
Waar ik het boek
Had moeten afsluiten
En opnieuw beginnen
Maar ik ben nog in de wildernis
Waar het land verdeeld wordt
Vreugde der wet
Zoals ze in Israël vierden
Toen Hamas binnenviel
De beelden grijpen me naar de keel
Hoe gaat het met mijn vrienden?
En je durft niet veel te zeggen
Want je weet
Zoveel onrecht
Kan niet ongestraft blijven
En nu moet ik huilen

Jezzebel,
Tusen water en water

Art: Pascale, one-year-later-story


This entry was posted in @home, Land van mijn Hart, literatuur, Own Art and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.