Dochter van Asher

De afstammelingen van Binjamin
Naar hun families:
Van Bela’
De familie der Bal’ieten
Van Ashbél
De familie der Ashbélieten
Van Achieram
De familie der Achieramieten
Van Shefoefam
De familie der Shefoefamieten
Van Choefam
De familie der Choefamieten
De nakomelingen van Bela’ waren:
Ard en Na’aman
De familie der Ardieten
Van Na’aman
De familie der Na’amieten
Dit zijn de nakomelingen
Van Binjamin
Naar hun families
En de bij hen getelden bedroegen:
Vijfenveertigduizendzeshonderd
Dit zijn de nakomelingen van Dan
Naar hun families:
Van Shoecham
De familie der Shoechamieten
Dat zijn de families van Dan
Naar hun families
Alle families van de Shoechanieten
Volgens de bij hen getelden:
Vierenzestigduizendvierhonderd
De nakomelingen van Ashér
Naar hun families:
Van Jimnah
De Jimnah-familie
Van Jishvie
De Jishvie-familie
Van Berie’ah
De familie der Berie’ieten
Van de zonen van Berie’ah:
Van Chéwer
De familie der Chewrieten
Van Malkieél
De familie der Malkieélieten
De dochter van Ashér heette Serach
Dit zijn de families
Van de afstammelingen van Ashér
Volgens de bij hen getelden:
Drieënvijftigduizendvierhonderd
De afstammelingen van Naftalie
Naar hun families:
Van Jachtseél
De familie der Jachtseélieten
Van Goenie
De Goenie-familie
Van Jeetser
De familie der Jitsrieten
Van Shillém
De familie der Shillémieten
Dit zijn de families van Naftalie
Volgens hun families
En de bij hen getelden bedroegen:
Vijfenveertigduizendvierhonderd
Dat zijn ze dus
Die bij de kinderen van Jisraël
Geteld werden:
Zeshonderdéénduizendzevenhonderddertig

601.730 mannen
De schattingen zijn
Dat er zo’n 4 miljoen
Kinderen van Jisraël
Vrouwen en ouderen
meegerekend
Door de woestijn zwierven
Moet je je voorstellen
Wat een oppervlakte zij besloegen
Het tellen zit er nu gelukkig op
Lastige portie in de torah
Wat ik interessant vind
Het enorme aantal
De vervoegingen
Van de achternamen
En uiteraard
De dochter van Aschér
De torah weet wel
Waar ik van houd

In de vriezer liggen
Drie zakken van 400 gram
Gepelde hazelnootjes
De potten op de keukenkastjes
Staan allemaal open
Zodat er geen schimmel uitbreekt
Blijf ik eens in de week husselen
Ik heb ondertussen
Hazelnootnougatine
Voor de buurvrouw gemaakt
Doe ik later ook
Voor de aardige man
In de buurt
Die een emmer vol raapte
En in mijn tas stortte
Toen ik langs kwam
En dan is het wel klaar
Met de hazelnoten
Ik ben het spuugzat

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, grumpy-Saturday-story

This entry was posted in @home, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.