De beken van de Arnon

De kinderen van Jisraël
Trokken verder
En sloegen hun kamp op
In Owoth
En van Owoth
Trokken ze verder
En sloegen hun kamp op
In de ruïnen van ‘Awariem
In de woestijn
Die zich uitstrekt van Moab
Naar het Oosten
Vandaar trokken ze verder
En sloegen hun kamp op
In het dal Zered
Vandaar trokken ze op
En sloegen hun kamp op
Aan de overkant van de Arnon
Die in de woestijn loopt
Die uit het gebied
Van de Emoriet komt
Want de Arnon vormt de grens
Van Moab
Tussen Moab
En het Emoritische
Hierover staat in het boek
Van de oorlogen
Van de Eeuwige
Vermeldt:
Vahéw in een stormloop
En de beken
Die de Arnon vormen
Ook het bevloeiingsgebied
Van de beken
Dat zich ombuigt
Tot aan de nederzetting ‘Ar
Die tegen het gebied
Van Moab aanleunt
Vandaar naar Beër
Dat is de bron
Waarvan de Eeuwige
Tegen Moshé zei:
Verzamel het volk
Dan geef Ik hun water
Toen zong Jisraël
Dit lied:
Bruis op bron!
Zing ter ere van haar
Een beurtzang!
Bron die vorsten gegraven
Die edelen van het volk
Gedolven hebben
Met de scepter
Met hun staven
En van de woestijn
Ging het naar Mattanah
En van Mattanah
Naar Nachalieël
En van Nachalieël
Naar Bamoth
En van Bamoth
Naar het dal
Dat in het veld
Van Moab is
Bij de top van de Pisga
Die uitziet
Over de woeste wildernis

Veertig jaar moesten
De kinderen van Jisraël
Door de woestijn zwerven
Hier staan hun omzwervingen
Precies vermeld
Ze waren zo dichtbij
Maar ze moesten door
Het is een metafoor voor
Geestelijke groei
In mijn ogen
De omzwervingen
Waar we doorheen moeten
Om op de plek
Van bestemming te komen

Vanavond is het erev Jom Kippoer
Om 19:05 begint het vasten
Nadat er eerst nog een feestmaaltijd
Gegeten wordt
Het vasten duurt tot
Morgenavond 20:15
Als de ramshoorn geblazen
Maar vooral gehoord is
Het is een zware dag
Zonder eten of drinken
Zonder radio of tv
In Israël is het doodstil op de wegen
Behalve kwetterende kinderen
Die op hun fietsjes
En rolschaatsen
Over de snelwegen sjezen
Ons lot wordt bezegeld
Wie zal er sterven
En wie blijft er leven
Daarom wensen we elkaar
Gmar chatima tova
Dat je goed mag worden opgeschreven
Vanochtend nog snel
Hazelnoten geraapt
Boodschappen gedaan
Straks lekker kippetje uit de oven
Met worteltjes in honing
Prei en champignons
In witte wijn saus

Gmar chatima tova

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, being-with-oneself-and-the-body-story

This entry was posted in @home, kunst, literatuur and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.