Koninklijke weg

Vanuit Kadesh zond Moshé
Boden naar de koning van Edom
Zo zegt uw broeder Jisraël:
U kent alle moeilijkheden
Die ons overkomen zijn
Onze voorouders waren
Naar Egypte getrokken
En wij woonden
Vele jaren in Egypte
De Egyptenaren behandelden ons
En onze ouders slecht
Wij riepen schreiend
De Eeuwige aan
Hij gaf gehoor aan onze roep
Zond een engel
En voerde ons uit Egypte
En nu zijn we dan in Kadesh
Een stad aan de grens
Van uw gebied
Laat ons toch uw land doortrekken!
Wij zullen niet door akkergrond
Of wijngaard trekken
En wij zullen geen bronwater drinken
We zullen de koninklijke weg volgen
En noch naar rechts
Noch naar links afwijken
Tót we uw gebied
Doorgetrokken zijn
Maar Edom antwoordde hem:
U komt er bij mij niet door
Anders ga ik u gewapend tegemoet!
Hierop zeiden hem
De kinderen van Jisraël:
Wij trekken langs gebaande wegen
En als we van uw water zouden drinken
Ik of mijn vee
Dan zal ik de prijs daarvoor betalen
Ik wil er alleen maar te voet
Door trekken
Het heeft niets te betekenen
Maar hij antwoordde:
U komt er niet door!
En met grote troepenmacht
En sterk bewapend
Trok Edom tegen hem op
En omdat Edom weigerde Jisraël
Doorgang door zijn gebied
Te verschaffen
Trokken ze in een andere richting
Van hem weg
Ze trokken weg van Kadesh
En de kinderen van Jisraël
De hele gemeenschap
Kwamen bij de berg Hor
De Eeuwige zei tegen Moshé
En tegen Aharon
Bij de berg Hor
Aan de grens van het land Edom:
Aharon zal met de zijnen
Verenigd worden
Want hij mag niet in het land komen
Dat ik de kinderen van Jisraël geef
Omdat jullie je bij
Mé-Meriwah
Het water der rebellie
Tegen mijn bevel hebt verzet
Neem Aharon
En zijn zoon El’azar mee
En laat ze de berg Hor bestijgen
Trek Aharon zijn ambtskleren uit
En bekleedt daarmee
Zijn zoon El’azar
Daar zal Aharon in het dodenrijk
Opgenomen worden
Moshé deed zoals de Eeuwige geboden had
En ten aanschouwen
Van heel de gemeenschap
Bestegen ze de berg Hor
Moshé trok Aharon zijn ambstkleren uit
En bekleedde zijn zoon El’azar ermee
Aharon stierf
Daar boven op de berg
En toen Moshé
Met El’azar van de berg
Naar beneden kwam
Zag heel de gemeenschap
Dat Aharon was heengegaan
En heel het huis Jisraël
Weende dertig dagen om Aharon

Edom wordt door Moshé broer genoemd
Omdat de oorspronkelijke Edom
De oprichter van de stam van Esav
De tweeling broer van Jacob was
Die later Jisraël werd genoemd
Edom lag ten Zuidoosten van Israël
Het tegenwoordige Petra maakte er deel van uit
Bijna bij het beloofde land
Maar ze mochten er niet door
Nog steeds is het gebruikelijk
Dertig dagen rouw in acht te nemen
Bij het overlijden van een familielid
In deze dagen scheren mannen zich niet
En gaat men niet naar openbare gelegenheden
Waar live muziek is

Morgen is het burendag
Vanochtend extra vroeg
Hazelnoten gezocht
Toen er nog een zonnetje scheen
Ik ga nougatine voor mijn buurvrouw maken
Die ook zo van hazelnoten houdt
En er niets mee doet behalve gewoon opeten

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, love-your-neighbour-story

This entry was posted in @home, @Work, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.