Levend water

Wie een lijk
Van welk mens ook aanraakt
Zal zeven dagen onrein zijn
Hij zal zich daarmee
Van onreinheid laten bevrijden
Op de derde dag
En op de zevende dag
Dan is hij rein
Maar laat hij zich van
Zijn onreinheid niet
Op de derde dag
En op de zevende dag bevrijden
Dan is hij niet rein
Ieder die een lijk aanraakt
Het lichaam van een gestorven mens
En zich niet van zijn onreinheid
Laat bevrijden
Die zou de ‘Woning’ van de Eeuwige
Verontreinigen
En dan zou deze persoon
Uit Jisraël worden uitgeroeid
Omdat het reinigingswater
Niet op hem gespat is
Blijft hij onrein
Zijn onreinheid blijft
Bij voortduring op hem
Dit is de instructie:
Wanneer iemand
In een tent sterft
Dan wordt ieder
Die de tent binnenkomt
En alles wat zich in de tent bevindt
Zeven dagen onrein
En ieder open vaatwerk
Waarop geen daaraan bevestigd
Nauwsluitend deksel is
Wordt onrein
Ieder die in het open veld
Een door oorlogsgeweld
Gesneuvelde aanraakt
Of een dode
Of menselijke beenderen
Of een graf
Zal zeven dagen onrein zijn
Ten behoeve van degene
Die onrein is
Neemt men iets van de as
Van wat verbrand is
Om van onreinheid te bevrijden
En doet daar levend water bij
In een vaatwerk
Een reine man neemt hysop
Dompelt dit in het water
En spat op de tent
En op alle voorwerpen
En alle personen
Die daarin waren
Of op degene die
Met een bot
Een gesneuvelde
Een dode
Of met een graf
In aanraking is geweest
De reine spat op de onreine
Op de derde
En op de zevende dag
En maakt hem vrij
Van zijn onreinheid
Op de zevende dag
Dan wast hij zijn kleren
En baadt zich in water
En is ’s avonds rein
Wanneer iemand onrein is
En zich niet van onreinheid
Laat bevrijden
Dan wordt die persoon
Uit de gemeente geroeid
Als hij het heiligdom
Van de Eeuwige
Verontreinigd zou hebben
Er is geen reinigingswater
Op hem gespat
Hij blijft onrein
Dit is voor hen een eeuwige wet
Wie het reinigingswater spat
Moet zijn kleren wassen
En wie het reinigingswater aanraakt
Wordt onrein
En degene die hem aanraakt
Is tot de avond onrein

Hierbij uitgebreide instructies
Voor een ieder die in aanraking
Met een dode is geweest
Het reinigingswater was vermengd
Met de as van de rode koe
Daarom is de red heifer zo belangrijk
Voor het volk van Jisraël
Maar omdat er geen tempel meer is
Doen we dit ritueel niet meer

Op het balkon in de ochtend
Overvalt me bepaalde melancholie
En de onrust van een jong meisje
De zomer voorbij
Herfst is begonnen
De geur van vallende noten
En natte bladeren
Guur windje
Waar is de zon gebleven
Het gevoel dat er een hele zomer
Aan je voorbij is gegaan
En dat je er misschien
Niet genoeg uitgehaald hebt
Het is weer naar binnen

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, verlangen-naar-wat-voorbij-is-story

This entry was posted in @home, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.