Met zout bekrachtigd

De Eeuwige spreekt met Aharon:
Maar de eerstgeborene
Bij de runderen
Of bij de schapen
Of bij de geiten
Moet je niet vrijkopen
Die zijn gewijd
Het bloed ervan
Moet je tegen het altaar spatten
En hun vet moet je als vuuroffer
In rook doen opgaan
Als verkwikkende geur
Voor de Eeuwige
Het vlees ervan is voor jou
Evenals het borststuk
Waarmee een zijdelingse beweging
Wordt gemaakt
En evenals de rechter schenkel
Voor jou is
Alle af te zonderen gaven
Van de heilige offergaven
Die de kinderen van Jisraël
Voor de Eeuwige afzonderen
Geef Ik jou
En je zonen
En je dochters
Die bij je wonen
Als een voor eeuwig
Vastgesteld privilege
Een eeuwige verbond
Met zout bekrachtigd
Is het bij de Eeuwige
Voor jou
En voor je nakomelingen
Met jou
De Eeuwige zei tegen Aharon:
In hun land
Zul je geen erfelijk bezit hebben
Een deel krijg je niet met hen samen
Ik ben het voor jou bestemde deel
En het voor jou bestemde erfgoed
Te midden van de kinderen van Jisraël
En aan de Levieten
Geef Ik hierbij
Alle tienden in Jisraël
Als erfdeel
In ruil voor hun diensten
Die zij verrichten
De dienst voor de tent-der-samenkomsten
De kinderen van Jisraël
Mogen niet meer zo dicht
Bij de tent-der-samenkomsten komen
Zodat ze zich met zonde
Zouden beladen
En daarom sterven
Uitsluitend de Leviet
Doet nu nog dienst
Bij de tent-der-samenkomsten
En zij dragen de verantwoordelijkheid
Voor wat zij verkeerd doen
Het is een eeuwige wet
Voor al jullie verdere geslachten
En te midden van de kinderen van Jisraël
Zullen ze geen erfgoed
In bezit krijgen
Want aan de Levieten
Geef Ik als erfdeel de tienden
Van de kinderen van Jisraël
Die deze als gewijde gave
Voor de Eeuwige afzonderen
Daarom heb Ik
Met betrekking tot hen gezegd:
Te midden van de kinderen van Jisraël
Zullen zij geen erfgoed in bezit krijgen
De Eeuwige sprak tot Moshé:
Spreek tot de Levieten
En zeg hun:
Als jullie van de kinderen van Jisraël
De tienden in ontvangst nemen
Die Ik jullie van hen als jullie erfdeel geef
Zonder daar dan een gewijde gave
Voor de Eeuwige van af
Een tiende van het tiende
De door jullie af te zonderen
Gewijde gave
Zal voor jullie beschouwd worden
Zoals het koren van de dorsvloer
En de volle opbrengst van de perskuip
Jullie moeten dus evengoed
Een gewijde gave
Voor de Eeuwige afzonderen
Van al jullie tienden
Die jullie ontvangen
Van de kinderen van Jisraël
En daarvan moeten jullie
De af te zonderen gewijde gave
Voor de Eeuwige
Aan Aharon, de priester geven
Van alles wat jullie als gift ontvangen
Moeten jullie alles afzonderen
Wat voor de Eeuwige
Als gewijde gave
Moet worden afgezonderd
En wel van het allerbeste ervan
Dat deel ervan dat gewijd is
Zeg hun:
Als jullie het beste ervan
Als gewijde gave afzonderen
Dan zal dat voor de Levieten
Beschouwd worden
Als de opbrengst van de dorsvloer
En als opbrengst van de perskuip
Jullie mogen het eten
Op elke plaats
Jullie met je familie
Want het is jullie loon
In ruil voor jullie diensten
Bij de tent-der-samenkomsten
En jullie zullen je hiervoor
Niet met zonde beladen
Als jullie maar
Het beste ervan
Als Theroemah
Gewijde gave
Afzonderen
Want jullie mogen de heilige gaven
Van de kinderen van Jisraël
Niet ontwijden
Anders sterven jullie

Het is nog steeds gebruikelijk
Om als jood lid te worden van een synagoge
Een tiende van het jaarinkomen
Is dan voor de gemeenschap

Vandaag is mijn vader jarig
En al drie dagen aan het vieren
Afgelopen donderdag met mij
Gisteren met mijn moeder
Bij een vriendin
Die voor het joodse nieuwe jaar
Joods gekookt had
Met lamsbout
En appeltjes met honing
En vandaag gaat hij met mijn moeder
Lunchen bij Van Dam
In de Cornelis Schuytstraat
Daar verheugt hij zich op
Hij is 84 jaar geworden
Hij zegt:
Een heel jaar
Aan herinneringen erbij
Die ik vorig jaar niet had

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, eer-je-vader-en-moeder-story

This entry was posted in @home, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.