Vuurpannen van de zondaren

De Eeuwige sprak tot Moshé:
Zeg tegen El’azar
Zoon van Aharon
De priester
Dat hij de vuurpannen
Uit het vuur moet weghalen
Want die hebben wijding gekregen
Werp het vuur er uit
Makken jullie van deze vuurpannen
Van de zondaren
Die daardoor hun leven lieten
Dun geslagen platen
Als bedekking voor het altaar
Want omdat ze ze vóór de Eeuwige
Hebben gebracht
Hebben ze wijding gekregen
En zullen nu
Als een waarschuwingsteken blijven
Voor de kinderen van Jisraël
De priester El’azar
Nam de koperen vuurpannen
Die zij die verbrand waren
Naar voren hadden gebracht
En men plette ze tot bedekking
Van het altaar
Een aandenken
Voor de kinderen van Jisraël
Dat een onbevoegde
Iemand die niet
Tot het geslacht van Aharon behoort
Niet naar voren zal komen
Om wierook te ontsteken
Vóór de Eeuwige
Opdat het hem niet zal vergaan
Als Korach en zijn aanhang
Zoals de Eeuwige hem dat
Door Moshé
Had aangekondigd
De volgende dag
Mopperde heel de gemeenschap
Van de kinderen van Jisraël
Tegen Moshé
En tegen Aharon:
Jullie hebben het volk
Van de Eeuwige
De dood ingedreven!
Toen de volksmenigte samenschoolde
Tegen Moshé
En tegen Aharon
En de richting
Van de tent-der-samenkomsten insloeg
Kwam daar de wolk overheen
En verscheen
De glorie van de Eeuwige
Moshé en Aharon kwamen naar voren
Tot aan de tent-der-samenkomsten
De Eeuwige sprak tot Moshé:
Trekken jullie je terug
Uit deze gemeenschap
En Ik zal ze in één ogenblik vernietigen
Toen vielen ze biddend neer
En Moshé zei tegen Aharon:
Neem de vuurpan
Doe er van het altaar gehaald vuur in
Leg er wierook op
En breng dat zo vlug mogelijk
Naar de gemeenschap
En bewerk verzoening voor hen
Want de woede van de Eeuwige
Is al uitgebarsten
De sterfte is begonnen
Aharon nam het
Zoals Moshé het geboden had
En begaf zich met spoed
Midden onder de gemeente
Waar inderdaad de sterfte
Onder het volk
Reeds een aanvang had genomen
Hij deed het wierookoffer
In een pan op het altaar
En bewerkte verzoening
Voor het volk
Terwijl hij tussen de doden
En de levenden stond
Toen werd de sterfte
Tot stilstand gebracht
Er hadden ten gevolge van de sterfte
Veertienduizendzevenhonderd
De dood gevonden
Behalve die
Door de schuld
Van Korach waren gedood

Het blijft hommeles
In de woestijn
De wildernis
De complete families
Van Korach, Dathan en Awieram
Waren vernietigd
Met daarbij 250 van hun aanhang
Ook uitgemoord
En ze blijven Moshé en Aharon
Lastigvallen en bedreigen
Maar Moshé en Aharon
Blijven stoïcijns
Verzoening voor hen vragen
De Eeuwige smeken
Deze zondaars te sparen
Voor 14.700 man was het te laat
Oi wat een aantal
Zoveel lichamen die geborgen
Moeten worden
Binnen 24 uur

De Hoge Feestdagen beginnen vanavond
Net als in de Torah
Op het punt waar ik beland ben
Gaat het om leven en dood
Shana Tova
Moge het een zoet nieuwjaar zijn

Ik vraag mijn vader
Over zijn jeugd
Ik weet zo weinig van hem
Waar was hij bijvoorbeeld
Tijdens de oorlog
Ging hij naar school
Was hij thuis
Had hij honger
En hij vertelt over het bombardement
Van de Bors van Waverenstraat
In Amstelveen
De straat waarin hij woonde
In het voorste gedeelte
Hij heeft over de ruïnes gelopen
Van de huizen die verwoest waren
In het achterste gedeelte
Dat moet veel indruk gemaakt hebben, zeg ik
Ja, zegt hij, veel meegemaakt
Ik kan er wel een boek over schrijven
Mijn moeder onderbreekt hem
Ze heeft van haar medium
Oi va voi ik mag het niet zeggen
Die gelukkig niet meer leeft
Van haar waarzegster heeft ze vernomen
Dat zij een boek over haar leven moet schrijven
Ik zeg dat ik dat misschien wel doe
Ik weet veel van haar leven
Maar zo weinig over dat
Van mijn vader
En dat boek
Misschien maak ik het al
De kunst niet te vergeten

Shabbat shalom

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, eer-je-vader-en-moeder


This entry was posted in @home, Jezzebel for Dummies, kunst, literatuur, Own Art, Thuis and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.