Die alle levende wezens kent

En Korach bracht
De hele gemeenschap
Tegen hen bijeen
Bij de ingang
Van de tent-der-samenkomsten
Toen verscheen
De glorie van de Eeuwige
Aan heel de gemeenschap
En de Eeuwige sprak
Tot Moshé en tot Aharon:
Houden jullie je verre
Van deze gemeenschap
Dan zal Ik hen
In één ogenblik vernietigen
Toen wierpen ze zich neer
En zeiden:
Oh God
De God
Die de geest van alle
Levende wezens kent
Eén man zondigt
En op de hele gemeenschap
Wilt U Uw woede koelen?
Toen sprak de Eeuwige tot Moshé:
Spreek als volgt
Tegen de gemeenschap:
Trekken jullie je terug
Uit de omgeving van de woning
Van Korach, Dathan en Awieram!
Moshé stond op
En ging naar Dathan en Awieram
En de oudsten van Jisraël volgden hem
Hij sprak tot de gemeenschap:
Ga toch weg van de tenten
Van deze slechte mannen
En raak helemaal niets aan
Wat van hen is
Anders zouden jullie omkomen
Door al hun zonden
En ze trokken zich terug
Uit de omgeving
Van de woning
Van Korach, Dathan en Awieram
Dathan en Awieram
Waren naar buiten gegaan
En stonden uitdagend
Aan de ingang van hun tenten
Met hun vrouwen
Hun grote
En hun kleine kinderen
Toen zei Moshé:
Hierdoor zullen jullie weten
Dat de Eeuwige mij stuurt
Om dit alles te doen
En dat het niet van mij uitgaat
Als deze een natuurlijke dood
Zullen sterven
En het lot van ieder mens
Hun deel zal zijn
Dan is het niet de Eeuwige
Die mij gestuurd heeft
Maar als de Eeuwige
Een nieuwe scheppingsdaad verricht
Doordat de aarde zijn muil open spert
En hen met alles
Wat hun toebehoort opslokt
Zodat ze levend
In het dodenrijk wegzinken
Weet dan dat deze lieden
De Eeuwige gehoond hebben
Nauwelijks had hij
Al deze woorden uitgesproken
Of de grond onder hen spleet
De aarde opende zijn muil
En slokte hen op
Met hun huisgezinnen
En met alle mensen
Die zich bij Korach
Hadden aangesloten
Met al hun bezit
Zij en al wat van hen was
Zonken levend weg
In het dodenrijk
De aarde overdekte hen
En ze waren verdwenen
Uit de gemeente
Heel Jisraël dat erom heen stond
Vluchtte weg
Op hun gekerm
Want ze dachten
Anders slokt de aarde
Ons ook op!
Toen kwam er een vuur
Van de Eeuwige
Dat de tweehonderdvijftig man
Die de wierook offerden verteerde

De eerste georganiseerde opstand
Onder de kinderen van Jisraël
Wordt met harde hand
Door de Eeuwige neergeslagen
Je ziet het beeld voor je
Dathan en Awieram staan
Met hun hele gezin
Alle kinderen en aanhang
Voor hun tent
Armen over elkaar
Als er een soort aardbeving plaatsvindt

Mijn moeder houdt erg
Van de slagroomtompoezen
Van de Bijenkorf
Ze wordt heel blij van
Die harde stukjes suiker
Die erover heen gestrooid zijn
Nu heb ik zelf Nougatine gemaakt
Volgens het recept van Cees Holtkamp
Bestrooid met verse hazelnootjes
Die ik zelf geraapt heb
In stukjes gebroken in een weckpot
En ik heb appeltjes voor mijn ouders
Met een potje honing
Dat hun nieuwe jaar zoet mag zijn
Vrijdag als ik er niet bij ben

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, eer-je-vader-en-moeder-story
This entry was posted in @home, kunst, literatuur, Own Art, Thuis and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.