Is het te weinig

Korach zoon van Jitshar
Zoon van Kehath
Zoon van Levie
Nam het initiatief
En met Dathan
En Awieram
Zonen van Èlieaw
En On
Zoon van Peleth
Afstammelingen van Reoewén
Namen zij stelling
Tegen Moshé
Met tweehonderdvijftig mannen
Uit de kinderen van Jisraël
Leiders van de gemeenschap
Die benoemd waren in de raad
Mannen van reputatie
Ze schoolden samen
Tegen Moshé
En tegen Aharon
En zeiden tegen hen:
Jullie gaan te ver!
Want de hele gemeenschap
Zij allen
Zijn gewijd
En in hun midden
Is de Eeuwige
Waarom verheffen jullie je
Dan boven de gemeenschap
Van de Eeuwige?
Toen Moshé dit hoorde
Viel hij neer
Hij sprak tot Korach
En heel zijn aanhang:
Morgenvroeg zal de Eeuwige
Bekend maken wie de Zijne is
En wie de speciaal-gewijde
Die Hij in Zijn nabijheid laat komen
Degene die Hij uit zal kiezen
Die zal Hij
In Zijn nabijheid laten komen
Dit hebben jullie te doen:
Jullie
Korach met alle volgelingen
Nemen jullie vuurpannen
Doe daar morgen vuur in
En leg er wierook op
Vóór de Eeuwige
Dan zal diegene
Die de Eeuwige uitkiest
De speciaal-gewijde zijn
Jullie zijn te ver gegaan
Zonen van Levie!
Tegen Korach zei Moshé:
Luister toch
Zonen van Levie!
Vinden jullie het te weinig
Dat de God van Jisraël
Jullie heeft onderscheiden
Meer dan de gemeenschap
Van Jisraël
Door jullie nader tot Hem te brengen
Om de dienst voor de ‘Woning’
Van de Eeuwige te verrichten
En vóór de gemeenschap te mogen staan
Om voor hen diensten te verrichten
En nu Hij jou
En al je familieleden
De zonen van Levie met jou
Zo dicht naar Zich toe liet komen
Eisen jullie ook het priesterschap op
Om die reden ben jij het
Met heel je aanhang
Die samenspannen
Tegen de Eeuwige
Maar wat kan Aharon hier aan doen
Dat jullie tegen hem te keer gaan?
Moshé liet Dathan
En Awieram
De zoons van Èlieaw roepen
Maar zij zeiden:
We komen niet
Is het soms te weinig
Dat je ons hebt weggevoerd
Uit een land dat overvloeide
Van melk en honing
Om ons te laten sterven
In de woestijn
Dat je je nu ook nog als heerser
Over ons wilt opwerpen?
Ook heb je ons niet gebracht
Naar een land overvloeiend
Van melk en honing
Evenmin heb je ons velden
En wijnbergen
In erfelijk bezit gegeven
Denk je de ogen
Van deze lieden
Te kunnen verblinden?
Neen
We komen niet!
Hierover was Moshé
Buitengewoon verstoord
En hij zei tegen de Eeuwige:
Schenk geen aandacht
Aan hùn offergave
Niet de ezel van één van hen
Heb ik weggenomen
En niet één van hen
Heb ik verkeerd behandeld
Moshé zei tegen Korach:
Jij en heel je aanhang
Hebben morgen aanwezig te zijn
Vóór de Eeuwige
Jij en zij en Aharon
Laat ieder zijn vuurpan nemen
En daar wierook
Op leggen
En brengen jullie
Dan ieder z’n vuurpan
Vóór de Eeuwige
Tweehonderdvijftig vuurpannen
En ook jij en Aharon
Ieder zijn vuurpan
Ieder van hen
Nam zijn vuurpan
Ze deden er vuur op
En legden er wierook op
En gingen aan de ingang
Van de tent-der-samenkomsten staan
Met Moshé en Aharon

Oi, oi, oi
Het is weer goed hommeles
In de woestijn, de wildernis
De notabelen beginnen te morrelen
Aan het hoger gezag
Moshé weet dat dit mis zal gaan
Hij werpt zich op de grond
Zoals hij eerder
Bij een volksopstand deed
En het slecht afliep
Met de kinderen van Jisraël
Veertig jaar door de woestijn
Optrekken als wilde beesten in kuddes
Was hun straf
Nog niet zo lang geleden

Het zijn de dagen van slichot
De dagen voor
De Hoge Feestdagen beginnen
Vrijdagavond begint
Rosh Hashana
Joods nieuwjaar
We wensen elkaar een zoet nieuwjaar
En dat we goed
Mogen worden opgeschreven
In het boek van leven
Nu zijn de dagen dat we
Ruzies bijleggen
Excuses aanbieden
En vriendschappelijk
Met elkaar verder gaan
In gedachten ga ik het rijtje af
Maar er zijn mensen bij
Die ik niet kan vergeven
Niet om wat ze gedaan hebben
Maar om wat ze zeiden
Die lelijke woorden
Draaien, draaien, draaien
Niet zo goed van mij
Tijd begint te dringen

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, ontzagwekkende-dagen-story
This entry was posted in @home, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.