Eerste van het deeg

De Eeuwige sprak tot Moshé:
Spreek tot de kinderen van Jisraël
En zeg hun:
Als jullie in het land zijn gekomen
Waarheen Ik jullie breng
En als jullie dan eten van het brood
Dat het land voortbrengt
Dan moeten jullie daar
Een gewijde gave
Van afzonderen
Voor de Eeuwige
Van het eerste van het deeg
Uit jullie bakkerstrog
Moeten jullie een koekvormig brood
Als gewijde gave afzonderen
Zoals bij de gewijde gave
Van het koren
Uit de schuur
Zo moeten jullie
Ook dit afzonderen
Ook in jullie verdere geslachten
Moeten jullie
Een gewijde gave
Van jullie eerste deeg
Uit de bakkerstroggen geven
Ter ere van de Eeuwige
Wanneer jullie bij vergissing
Totaal zullen nalaten
Die geboden
Die de Eeuwige
Moshé heeft opgedragen
Alles wat de Eeuwige jullie
Door Moshé geboden heeft
Van de dag af
Dat de Eeuwige geboden
Heeft uitgevaardigd
Tot daarna
In jullie verste geslachten
En het blijkt
Dat dit onopzettelijk gebeurd is
Omdat het aan de gezichtskring
Van de gemeenschap onttrokken was
Dan moet heel de gemeenschap
Een jonge stier
Als in-vlammen-opgaand offer
Als verkwikkende geur
Ter ere van de Eeuwige brengen
Met het erbij komende
Spijs en plengoffer
Volgens voorschrift
En ook een geitenbok
Als zondeoffer
De priester bewerkt verzoening
Ten behoeve van heel de gemeenschap
Van de kinderen van Jisraël
En het wordt hun vergeven
Want het was onopzettelijk
Zij brengen hun vuuroffergave
Ter ere van de Eeuwige
En hun zondeoffer vóór de Eeuwige
Omdat het zonder opzet
Hunnerzijds was
Zo wordt het aan
De gehele gemeenschap vergeven
Van de kinderen van Jisraël
En aan de vreemdeling
Die zich bij hen ophoudt
Want heel het volk
Deed het zonder opzet
Wanneer een privé-persoon
Zonder opzet zondigt
Dan brengt hij een vrouwtjesgeit
Onder het jaar
Als zondeoffer
De priester bewerkt
Vóór de Eeuwige
Verzoening
Ten behoeve van de persoon
Die zonder opzet handelde
Toen hij per ongeluk zondigde
Teneinde verzoening
Voor hem te verkrijgen
Zodat het hem
Kwijtgescholden wordt
Zowel voor de ingezetene
Onder de kinderen van Jisraël
Als voor de zich
Bij jullie ophoudende
Vreemdeling
Bestaat er bij jullie
Maar één instructie
Voor iemand
Die zonder opzet handelt
Maar diegene
Of hij nu ingezetene
Of vreemdeling is
Die iets met boos opzet doet
Hoont de Eeuwige
En die wordt
Uit zijn volk uitgeroeid
Want het woord van de Eeuwige
Heeft hij geminacht
En Zijn gebod
Heeft hij geschonden
Uitgeroeid wordt zo iemand
Het is zijn eigen schuld

Een gebruik dat nog steeds
Gedaan wordt in Joodse huishoudens
Over de hele wereld
Een gedeelte van het brood
Is voor de Eeuwige
Dat wordt challah genoemd
Zo kreeg het gevlochten brood
Dat op shabbat wordt gegeten
Haar naam
Challeh, naar het stukje
dat verbrandt wordt
Omdat er geen tempel meer is
Voor wie meer wilt weten
Over de gebruiken van het
Nemen van challah

De markt op de Grote Markt
In Haarlem
Op maandagochtend
Valt tegen
Vijf kraampjes
En heel de stad slaapt
Behalve op de terrasjes
Het was een leuk fietstochtje
Zaterdag
Bij leven en welzijn weer
Lekker vroeg
’s Ochtends

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascal, know-your-city-story

This entry was posted in @home, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.