De vreemdeling is aan je gelijk

De Eeuwige sprak tot Moshé:
Spreek tot de kinderen van Jisraël
En zeg hun:
Als jullie komen in het land
Waar jullie je blijvend zullen vestigen
Dat Ik jullie geef
En jullie willen een vuuroffer
Voor de Eeuwige bereiden
En in-vlammen-opgaand offer
Of een slacht-offer
Of als uitdrukkelijke gelofte
Of als vrijwillige gave
Of ter gelegenheid van jullie feestdagen
Om daarmee van het klein
Of rundvee
Een verkwikkende geur te verwekken
Ter ere van de Eeuwige
Dan moet hij die zijn offer
Ter ere van de Eeuwige brengt
Ook en meeloffer brengen
Van een tiende, efa, fijn meel
Aangemaakt met een vierde hien olie
En een vierde hien wijn
Bij elk schaap
Moet je dan bij dat in-vlammen-opgaand offer
Of bij dat andere offer
Als plengoffer gereed maken
Of als het een ram is
Moet je een meeloffer bereiden
Van twee tienden fijn meel
Aangemengd met een derde hien olie
En breng als plengoffer
Een derde hien wijn
Als verkwikkende geur
Ter ere van de Eeuwige
En als je een jong rund wilt bereiden
Als een in-vlammen-opgaand offer
Of als een ander soort offer
Of als uitdrukkelijke gelofte
Een vredeoffer ter ere van de Eeuwige
Dan moet je bij dat jonge rund
Een meeloffer brengen
Van drie tienden fijn meel
Aangemengd met een halve hien olie
En breng als plengoffer
Een halve hien wijn
Een vuuroffer met verkwikkende geur
Ter ere van de Eeuwige
Zo moet gehandeld worden
Bij elk rund
Of bij elke ram
Of bij een jong diertje
Onder de schapen
Of de geiten
In overeenstemming
Met het aantal
Dat jullie brengen
Zo moeten jullie
Het voor elk stuk klaarmaken
In overeenstemming
Met het aantal
Iedere ingezetene
Moet dat bij deze zo doen
Als hij een vuuroffer
Met verkwikkende geur
Ter ere van de Eeuwige wil brengen
En wanneer bij jullie
Een vreemdeling verblijf houdt
Of wanneer die zich
Bij jullie nakomelingen zal ophouden
En deze wil een vuuroffer
Met aangename geur
Ter ere van de Eeuwige bereiden
Dan moet hij dat doen
Zoals jullie het moeten doen
Volksgemeenschap!
Er is maar één wet
Voor jullie
En voor de tijdelijk
Zich ophoudende vreemdeling
Een eeuwige wet
Voor jullie verste geslachten:
Voor de Eeuwige is
De vreemdeling
Aan jullie gelijk
Eén wet
En één recht
Geldt voor jullie
Zowel als voor de vreemdeling
Die zich bij jullie ophoudt

De geur van wijn en olie
En gebraden vlees
Voor de Eeuwige is het verkwikkend
Er werd lekker gegeten
In de wildernis
Maar interessanter vind ik
Dat de vreemdeling gelijk is
Aan het volk
Daar zouden heel wat politieke partijen
Hun leven mee kunnen beteren
Eén wet
Eén recht

Ik heb wat leuks ontdekt
Als ik met gehavende handen
Hazelnoten aan het pellen ben
Dan luister ik naar
Galgalatz
En waan me in het land van mijn hart
Op zondagochtend
De eerste werkdag
Staan er behoorlijk wat files
Op de afritten van Tel Aviv

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, land-van-mijn-hart-storyThis entry was posted in @home, kunst, Land van mijn Hart, literatuur, Own Art and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.