Als kudden door de woestijn

Wel jullie kleine kinderen
Gaat de Eeuwige verder
Tegen Moshé en Aharon
Waarvan jullie gezegd hebben
Dat ze oorlogsbuit zouden worden
Dié zal Ik er heen brengen
Zij zullen het land leren kennen
Dat jullie versmaad hebben
Maar jullie lichamen
Zullen in deze woestijn
Dood neervallen
Als kudden zullen jullie zonen
Veertig jaar
In de woestijn rondzwerven
En de last dragen
Van jullie afvalligheid
Tot de laatste van jullie
Levenloos in de woestijn
Is achtergebleven
In overeenstemming
Met het aantal dagen
Dat jullie het land hebben verkend
Veertig dagen
Zullen jullie de straf
Voor jullie zonden
Moeten dragen
Veertig jaar
Voor iedere dag een jaar
Zodat jullie zullen ervaren
Wat het betekent
Als Ik Mij afzijdig houd
Ik, de Eeuwige
Heb gesproken
Dat Ik dit zal doen
Met heel deze slechte gemeenschap
Die voortdurend tegen Mij samenspant
In deze woestijn zullen zij
Hun eind vinden
Daar zullen ze sterven
De mannen die Moshé
Had uitgestuurd
Om het land te verspieden
Die nadat ze waren teruggekeerd
De gehele gemeenschap
Tot rebellie gebracht hadden
Tegen hem
Door allerlei lasterpraat
Over het land
Tot uiting te brengen
Die mannen
Die in kwade zin deze lasterpraat
Over het land hadden geuit
Stierven door een plotselinge sterfte
Vóór de Eeuwige
Maar Jehoshoea’
Zoon van Noen
En Kaléw
Zoon van Jefoenneh
Bleven in leven van die mannen
Die gegaan waren
Om het land te verkennen
Moshé bracht deze woorden over
Aan alle kinderen van Jisraël
En ze waren zeer treurig
Ze stonden ’s morgens vroeg op
En wilden naar de top
Van het gebergte trekken
Terwijl ze zeiden:
We staan klaar om op te trekken
Naar de plaats waarvan
De Eeuwige gesproken heeft
Want we hadden ongelijk
Waarop Moshé zei:
Waarom gaan jullie nu
Het bevel van de Eeuwige overtreden
Het zal toch niet lukken
Trekken jullie niet verder
Want de Eeuwige is niet in jullie midden
Anders worden jullie verslagen
Door jullie vijanden
Want daar tegen jullie
Staan de ‘Amalekieten
En de Kana’anieten
En jullie zullen vallen door het zwaard
Alleen al omdat jullie je van de Eeuwige
Hebben afgewend
En de Eeuwige dus niet
Aan jullie zijde staat
Eigenzinnig trokken ze toch op
Naar de top van het gebergte
Alhoewel de ark van het verbond
Met de Eeuwige en Moshé
Niet uit het kamp week
De ‘Amelekieten
En de Kana’anieten
Die in dit gebergte woonden
Kwamen omlaag
En brachten hen
Een verpletterende nederlaag toe
Tot aan Chormah

De Eeuwige is heel boos
En dat volk blijft ook maar ongehoorzaam
En doen waar het zin in heeft
Het zal ze niet lukken
Ze zijn gedoemd
Om veertig jaar
Door de woestijn te zwerven
Als kudden

Vanochtend op de fiets
Naar de Grote Markt
De stad in
Goed te doen
Gelukkig niet te ver
Maandag is er weer markt
Dan ga ik nog een keer
Lekker rustig
Hoop ik

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, love-my-city-storyThis entry was posted in @home, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.