Vruchten van het land

De Eeuwige sprak tot Moshé:
Stuur, als je wilt
Mannen uit
Die het land Kena’an
Dat Ik de kinderen van Jisraël geef
Zullen verkennen
Je moet telkens één man sturen
Voor de stam van zijn voorvaderen
Ieder van hen
Moet een man van aanzien zijn
Moshé stuurde ze op bevel
Van de Eeuwige weg
Uit de woestijn Paran
Allen waren het vooraanstaande mannen
Onder de kinderen van Jisraël
Dit zijn hun namen:
Voor de stam Reoewén, Shammoea’
Zoon van Zakkoer
Voor de stam Shim’on, Shafat
Zoon van Chorie
Voor de stam Jehoedah, Kaléw
Zoon van Jefoenneh
Voor de stam Jissachar, Jigal
Zoon van Joséf
Voor de stam Efrajim, Hoshéa’
Zoon van Noen
Voor de stam Benjamin, Paltie
Zoon van Rafoe
Voor de stam Zewoeloen, Gaddiél
Zoon van Sodie
Voor de stam Joséf:
Voor de stam Menashé, Gaddie
Zoon van Soesie
Voor de stam Dan, ‘Ammieél
Zoon van Gemallie
Voor de stam Ashér, Setoer
Zoon van Miechaél
Voor de stam Naftalie, Nachbie
Zoon van Vofsie
Voor de stam Gad, Geoeél
Zoon van Machie
Dit zijn de namen
Van de mannen
Die Moshé uitstuurde
Om het land te verkennen
Moshé had Hoshéa’
Zoon van Noen
Jehoshoea’ genoemd
Toen Moshé ze wegzond
Om het land Kena’an te verkennen
Zei hij tegen hen:
Trekken jullie van hieruit de Negev
Het Zuiden binnen
En beklimmen jullie het gebergte
Dan kunnen jullie zien
Hoe het land is
En of het volk dat er in woont
Sterk is of zwak
Of het weinig of veel in aantal is
Wat voor land het is
Waar het op woont
Of het goed is of slecht
En hoe het met de steden gesteld is
Waarin het woont
Of het open steden zijn
Of vestingen
En wat voor soort grond het is
Of die vet is of schraal
Of er bomen op groeien
Of niet
Gedragen jullie je moedig
En nemen jullie ook wat van de vruchten
Van het land mee
Die tijd was juist de tijd
Dat de eerste druiven rijp werden

Er worden mensen op uitgestuurd
Om het land dat de Eeuwige
De kinderen van Jisraël zou geven
Te verkennen
Dat hoefde niet, want hoe dan ook
De Eeuwige zou het hen doen toekomen
Er wordt gezegd dat de verkenners
Zouden kijken of de kinderen van Jisraël
Zich daar zelfstandig zouden kunnen vestigen
Of dat er door inmenging van de Eeuwige
Een wonder moest gebeuren

Ik scharrel de boodschappen bij elkaar
Alsof het hazelnoten zijn
Plop, plop, plop
In de tas
Veel te veel geld uitgeven
Maar morgen is er troost
Als ik naar de crematie van een vriend ga
En ingewikkelde toeren moet uithalen
Met bussen
Overstappen
En eventueel de trein
Tussen Haarlem, Driehuis en Zandvoort
Zo ver de energie reikt

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, do-what-you-can-story


This entry was posted in @home, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.