Als een afgestorven vrucht

Mirjam sprak met Aharon
Kwaad over Moshé
In verband met de Ethiopische vrouw
Waarmee hij getrouwd was
Hij had inderdaad
Een Ethiopische vrouw genomen
Ze zeiden:
Heeft de Eeuwige soms
Alleen maar met Moshé gesproken
Heeft Hij ook niet met ons gesproken?
De Eeuwige hoorde het
De man, Moshé
Was echter een zeer ingetogen mens
Meer dan enig mens op de aardbodem
Plotseling zei de Eeuwige tegen Moshé
Aharon en Mirjam:
Gaan jullie met z’n drieën
Naar de tent-der-samenkomsten
En ze gingen er met z’n drieën heen
De Eeuwige daalde af
In de wolkzuil
Die aan de ingang van de tent bleef staan
Hij riep Aharon en Mirjam
Die beiden weer naar buiten gingen
En Hij zei:
Luister nu eens naar Mijn woorden:
Als hij een profeet
Zo als jullie zou zijn
Dan zou Ik
De Eeuwige
Mij aan hem bekend maken
In een visioen
In een droom zou Ik met hem spreken
Zó is Mijn dienaar Moshé niet:
In heel Mijn bestel is hij de vertrouweling
In direct contact spreek Ik met hem
Duidelijk en niet in raadselen
Hij ziet iets van de gestalte van de Eeuwige
Waarom zijn jullie er niet voor teruggedeinsd
Om kwaad te spreken
Over Mijn dienaar
Over Moshé?
De Eeuwige was buitengewoon woedend op hen
En ging heen
Zodra de wolk van de tent geweken was
Bleek Mirjam zo wit als sneeuw te zijn
Door de huidziekte Tsara’ath
Aharon keerde zich naar Mirjam toe
En inderdaad ze was door Tsara’ath aangetast
Aharon zei tegen Moshé:
Ach mijnheer
Belast ons niet met zonde
Last voor wat we in dwaasheid deden
Of voor wat we in zonde begaan hebben
Laat haar niet
Als een reeds afgestorven vrucht zijn
Waarvan het lichaam al half verteerd is
Als het uit de moederschoot komt
Moshé smeekte tot de Eeuwige:
God, als ’t U blieft
Genees haar toch!
Toen zei de Eeuwige tot Moshé:
Als haar vader
Haar in het gezicht gespuugd zou hebben
Zou ze dan niet zeven dagen
Beschaamd zijn geweest?
Ze moet dus zeven dagen geïsoleerd worden
Buiten het legerkamp
Daarna mag ze weer opgenomen worden
Mirjam werd dus zeven dagen
Buiten het legerkamp geïsoleerd
En het volk vertrok niet
Voordat Mirjam weer was opgenomen
Daarna trok het volk op van Chatséroth
En sloeg het kamp op in de woestijn Paran

Oi, oi, oi, Mirjam die roddelt
Over haar schoonzus
De Ethiopische
Vrouw van Moshé
En daarmee Moshé zwart maakt
De Eeuwige pikt het niet
Hij laat weten
Dat van heel het volk
Moshé het dichtst bij Hem is
En als Hij in grote woede verdwijnt
Dan is Mirjam getroffen door lepra
Pas als Moshé voor haar smeekt
Strijkt de Eeuwige over Zijn hart
Zeven dagen
Zal ze aan de huidaandoening lijden
En moet ze in isolement
Buiten het kamp verblijven
Er wordt gezegd dat Mirjam
Slechts zeven dagen getroffen werd
Omdat toen Moshé in zijn rietenmandje
In de rivier werd gezet
Zij hem volgde
En in de gaten hield
Of hij goed terecht zou komen
Daarom heeft de Eeuwige compassie met haar

En weer ben ik hazelnotenbolsters gaan rapen
Mijn handen zijn inmiddels
Zwaar gehavend
Kapotte blaren
Tot bloedens toe
Ik maak nu schoon
Met vinyl handschoenen aan
Het zijn de laatste dagen schat ik
Er ligt niet zoveel meer
Morgen meer
Zei de hebberd
Die er geen genoeg van krijgt
En zich verheugt
Later
Hazelnootschuimgebak
Voor mijn ouders

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, knabbel-en-babbel-storyThis entry was posted in @home, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.