Met het vlees tussen de tanden

Er waren twee mannen
In de legerplaats achtergebleven
De een heette Eldad
En de ander heette Médad
Waarop ook de geest was blijven rusten
Alhoewel ze er wel voor opgeschreven waren
Waren ze niet naar de tent gegaan
En nu traden zij in het legerkamp
Als profeten op
Vlug ging een jongen het Moshé vertellen
En hij zei:
Eldad en Médad treden als profeten op
In de legerplaats
Toen nam Jehoshoea’
Zoon van Noen
Die zich al van zijn jeugd af aan
In dienst van Moshé gesteld had
Het woord
En hij zei:
Mijn heer Moshé belet hen dat!
Maar Moshé zei tegen hem:
Moet jij het voor mij opnemen?
Was het maar zo
Dat heel het volk van de Eeuwige
Profeten waren
Dat de Eeuwige Zijn geest op hen gelegd had!
Moshé trok zich terug
In het legerkamp
Hij met de hoogwaardigheidsbekleders
Van Jisraël
Toen kwam er op last van de Eeuwige wind opzetten
Die kwartels aanvoerde
Uit de richting van de zee
En die over het legerkamp liet neerkomen
Zodanig
Dat ze aan alle kanten
Een dagreis ver rondom
De legerplaats verspreid waren
Op ongeveer twee el boven de grond
De hele dag en de hele nacht
En de hele volgende dag
Was het volk bezig
Kwartels te verzamelen
Wie het minste had
Had toch nog tien chomer
Bijeen geraapt
En in een wijde kring spreidden zij die
Om de legerplaats uit
Terwijl het vlees nog
Tussen hun tanden was
Voordat het gekauwd was
De woede van de Eeuwige
Was tegen het volk opgelaaid
Trof Hij het volk
Met een buitengewoon zware slag
Men noemde die plaats
Kiwroth-Hataävah
Graven van de gulzigheid
Want daar had men volk begraven
Dat te gulzig was geweest
Van Kiwroth-Hataäva
Trok het volk op naar Chatséroth
En ze bleven in Chatséroth

Moshé blijft mijn held
Als het om humor gaat
Ze komen weer aan zijn hoofd zeuren
Die en die zijn ook profeet
Laat ze stoppen
Ze waren niet bij de tent
Je hoort het kleinburgerlijke
Er vanaf druipen
Moshé reageert alweer verrukkelijk
Was het maar zo’n feest
Dat heel het volk
Profeet geworden was
Met Zijn wijsheid
 
Nu voel ik me schuldig
Met mijn overvloed aan hazelnoten
Die ik geraapt heb
Afgelopen dagen
Morgen misschien weer?

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, gulzig-story
This entry was posted in @home, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.