Een licht voor de ogen

Moshé zei tot Chowaw
Zoon van Re’oeél
De Midjaniet
De schoonvader van Moshé:
We staan nu op het punt te vertrekken
Naar de plaats
Waarvan de Eeuwige gezegd heeft:
Die wil Ik jullie geven!
Ga met ons mee
En we zullen zorgen
Dat het u goed gaat
Want de Eeuwige heeft
Jisraël goeds toegezegd
Hierop antwoordde hij hem:
Ik ga niet mee
Maar naar mijn eigen land
En naar mijn geboorteplaats wil ik gaan
Toen zei hij – Moshé:
Verlaat ons alstublieft niet
Daar u nu eenmaal weet
Hoe wij ons kamp opslaan
En u voor ons een licht voor de ogen was
En als u met ons mee gaat
En als het goeds
Dat de Eeuwige ons zal brengen
Er zal zijn
Dan zullen we
Ook u goeds bewijzen
Vanaf de berg van de Eeuwige
Trokken ze nu drie dagen gaans
En gedurende die tocht van drie dagen
Trok de ark van de Eeuwige
Vóór hen uit
Om voor hen een rustplaats op te sporen
En overdag hing de wolk van de Eeuwige boven hen
Als ze van de legeringsplaats wegtrokken
Wanneer de ark op het punt stond
Op te trekken
Zei Moshé:
Eeuwige, laat Uw vijanden verstrooid worden
En die U haten voor U op de vlucht slaan
En als hij op een rustpunt kwam
Zei hij:
Kom weer terug Eeuwige
Te midden van de tienduizenden families
Van Jisraël

Het is de eerste keer dat
Het volk sinds ze uit slavernij kwamen
Twee jaar, twee maanden en twintig dagen geleden
Hun legerplaats opbreekt en optrekt
Je kunt je voorstellen hoe spannend dat geweest moet zijn
Want in die twee jaar
Hadden ze het goed voor elkaar
De wetten werden uitgevoerd
Er werd rechtgesproken
De tent ingewijd
Alles geregeld
En nu moeten ze de onzekerheid weer in

Mijn wietvriendin kom ik af en toe op straat tegen
Sjokkend met de boodschappen
Ze zei dat ze nog wel gedag zou zeggen
Maar dat vriendschap er niet meer in zat
Dat bleek niet helemaal waar te zijn
Ze wandelt stoïcijns voorbij
De eerste keer zwaaide ik vrolijk naar haar
Maar daar heb ik geen zin meer in
En nu heeft het iets treurigs
Bonje in het bejaardenhuis

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, door-en-verder-story

This entry was posted in @home, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.