Twee zilveren trompetten

De Eeuwige sprak tot Moshé:
Laat twee zilveren trompetten voor je maken
Uit één stuk gedreven
Moet je ze maken
En ze zullen je dienen
Voor het bijeenroepen
Van de gemeenschap
En het opbreken van de legergroepen
Wordt op beide een enkele toon geblazen
Dan moet de hele gemeenschap bij je samenkomen
Naar de ingang van de tent-der-samenkomsten
Wordt er op één een enkele toon geblazen
Dan moeten de vorsten
De familiehoofden van Jisraël
Bij je samenkomen
En wanneer jullie een reeks korte tonen blazen
Dan moeten de legergroepen opbreken
Die naar het oosten gelegerd zijn
Blazen jullie dan voor de tweede keer
Een reeks korte tonen
Dan moeten de legergroepen opbreken
Die naar het zuiden toe gelegerd zijn
Een reeks korte tonen
Moet men blazen
Bij hun optrekken
Maar voor het in-vergadering-bijeenroepen
Moet men één enkele toon blazen
En geen reeks korte tonen
De zonen van Aharon
Moeten op de trompetten blazen
Dat is een wet voor eeuwig
Voor jullie verste geslachten
En als jullie land ten strijde trekt
Tegen de vijand die jullie
In het nauw brengt
Dan moeten jullie op de trompetten
Een reeks korte tonen blazen
Waardoor jullie bij de Eeuwige
Jullie God
In herinnering gebracht worden
En gered zullen worden
Van jullie vijanden
Ook op jullie vreugdedagen
Op jullie feestdagen
En nieuwmaansdagen
Zullen jullie op de trompetten blazen
Bij jullie in-vlammen-opgaande-offers
En bij jullie vredeoffers
En ook die zullen voor jullie
Als een herinneringsteken
Bij jullie God zijn
Ik ben de Eeuwige
Jullie God

Er zijn twee manieren
Waarop de trompetten gebruikt worden
Om samen te komen
Een langgerekte klank
En om ten strijden te trekken, op te trekken
Korte stoten van de trompet
Er dreigt gevaar
We moeten verder

De buurvrouw is nog steeds bezig
Een ander onderkomen
Voor zichzelf te regelen
Ik hoor het want ik zit veel buiten
Op het balkon
Hazelnoten uit hun bolsters pulken
En zij telefoneert buiten
Ze is met een urgentieverklaring bezig
Ik hoor haar zeggen
Dat ze hier niet meer kan wonen
Sinds de brand
Twee jaar geleden
Ziet ze alleen nog maar vlammen
Overal vlammen
Ik weet hoe het werkt
Nog geen jaar geleden
Heb ik zelf urgentieverklaring aangevraagd
Die krijg je niet zomaar
Er moesten bij mij vier (!) chronische ziektes
Aan te pas komen
Voordat ik verder kon trekken

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, verlangend-naar-de-shofar-story

This entry was posted in @home, @Work, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.