De wolken

Op de dag
Dat men de ‘Woning’ oprichtte
Bedekte de wolk de ‘Woning’
Die als tent voor het getuigenis dient
En ’s avonds
Was het alsof er een vuur
Boven de ‘Woning’ was
Tot aan de ochtend toe
Het was altijd zo:
De wolk bedekte hem
Maar ’s nachts deed zij zich
Als een vuur voor
En al naar gelang de wolk optrok
Van zijn plaats boven de tent
Trokken de kinderen van Jisraël daarna op
En daar waar de wolk zich neerliet
Daar sloegen de kinderen van Jisraël hun kamp op
Op aanwijzing van de Eeuwige
Trokken de kinderen van Jisraël op
En op aanwijzing van de Eeuwige
Sloegen ze hun kamp op
Zolang de wolk boven de ‘Woning’ bleef rusten
Bleven ze in hun kamp
Bleef de wolk dagenlang boven de ‘Woning’
Dan hielden de kinderen van Jisraël
Zich stipt aan de verordening van de Eeuwige
En trokken ze niet op
En het gebeurde ook wel dat de wolk
Maar weinig dagen boven de ‘Woning’ bleef
Dan was het op aanwijzing van de Eeuwige
Dat ze gekampeerd bleven
Of dat ze op aanwijzing van de Eeuwige optrokken
Ook gebeurde het soms dat de wolk
Er slechts van de avond tot de ochtend was
En dat de wolk ’s ochtends optrok
En zijn dàn wegtrokken
Of gedurende één dag en één nacht
En de wolk dan optrok
En zij vertrokken
Of als de wolk twee dagen
Of een maand
Of een heel jaar lang
Boven de ‘Woning’ bleef hangen
Bleven de kinderen van Jisraël in hun kamp
En trokken niet verder
Maar zodra zij optrok
Vertrokken ze
Op aanwijzing van de Eeuwige
Bleven ze gekampeerd
En op aanwijzing van de Eeuwige
Trokken ze verder
Ze hielden zich stipt
Aan de verordening
Van de Eeuwige
Volgens bevelen
Van de Eeuwige
Door Moshé doorgegeven

In de Torah spelen de wolken een belangrijke rol
Ze gaven de weg aan door de woestijn
Ze reinigden de kleding van de kinderen van Jisraël
Niet dat dit nodig was, maar uit eer en respect
Ze beschermden de kinderen van Jisraël
En in dit gedeelte geeft de wolk aan
Wanneer het kampement opgebroken moest worden
Of kon neerstrijken
Deze wolk is de wolk van de Shechinah
Het vrouwelijke gedeelte van de Eeuwige
Dat op aarde aanwezig is
Met de grootst mogelijke verdraagzaamheid en compassie
Er wordt gezegd dat als de kinderen van Jisraël verder moesten
De wolk zich oprolde tot een dunne pilaar
En als ze moesten rusten
Dan bloesemde zij uit als een palmboom
Op de plaats waar ze hun kamp moesten opbouwen
Voor wie meer wil weten:
Clouds of Glory

Zwaar bewolkt
Betekent voor mij ook
In de buurt blijven
Geen spannende fietstochten ondernemen
Geen zin in nattigheid
Vanochtend ben ik hazelnoten gaan rapen
Royaal over de stoep en straat uitgewaaierd
Ze zijn wonderlijk in hun bolsters
In clusters aan elkaar verkleefd
Ze geven hun vruchten maar moeizaam prijs
Maar als ik er één weet te bevrijden
Is de symmetrie verstoord
En gemakkelijker voor mij
Bij de anderen te komen

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, look-at-nature-story

This entry was posted in @home, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.