Er is maar één wet

De Eeuwige sprak tot Moshé
In de woestijn Sinai
In het tweede jaar
Na hun uittocht
Uit het land Egypte
In de eerste maand:
Laat de kinderen van Jisraël
Het Pesachoffer
Op de daarvoor vastgestelde tijd bereiden
Op de veertiende dag van deze maand
In de namiddag
Moeten jullie het bereiden
Op de daarvoor vastgestelde tijd
Volgens alle wetten
En voorschriften
Die daarop betrekking hebben
Moeten jullie het bereiden
Hierop gaf Moshé de kinderen van Jisraël bevel
Het Pesachoffer te bereiden
En zij bereidden het Pesachoffer
In de eerste maand
Op de veertiende dag van de maand
In de namiddag
In de woestijn Sinai
Precies zoals de Eeuwige het Moshé had geboden
Zo deden de kinderen van Jisraël het
Nu waren er enkele mannen
Die onrein waren geworden
Door een lijk van een mens
En op die dag het Pesachoffer niet konden bereiden
Ze verschenen die dag voor Moshé en Aharon
En de mannen zeiden hem:
We zijn onrein geworden
Door een lijk van een mens
Waarom zouden wij achtergesteld worden
Door niet de gelegenheid te krijgen
Het offer voor de Eeuwige
Op de daarvoor bestemde tijd te brengen
Samen met de kinderen van Jisraël
Toen zei Moshé tot hen:
Blijven jullie even staan
En laat me horen
Wat voor geboden de Eeuwige
In jullie aangelegenheid zal geven
En de Eeuwige zei tot Moshé:
Zeg het volgende
Tegen de kinderen van Jisraël
Een ieder die onrein is
Door een lijk
Of zich op een verre reis bevindt
Dat geldt voor jullie
Zowel als voor jullie verste geslachten
Die moet wel een Pesachoffer
Voor de Eeuwige bereiden
Maar ze moeten het bereiden
In de tweede maand
Op de veertiende dag
In de namiddag
Bij ongegiste broden
En bittere kruiden moeten ze eten
Men mag er niets van overlaten
Tot de ochtend
En geen been mag er aan breken
Volgens alle wetten
Van het Pesachoffer
Moet men het behandelen
Maar degene die onrein was
En niet op reis
Maar naliet het Pesachoffer te bereiden
Die persoon wordt uit zijn volk uitgeroeid
Want het offer van de Eeuwige
Bracht hij niet op de vastgestelde tijd
Die man heeft zijn zonde te dragen
En wanneer een vreemdeling
Zich bij jullie ophoudt
Die het Pesachoffer wil bereiden
Dan moet hij het ook precies doen
Volgens de wetten van het Pesachoffer
En volgens de daarvoor geldende voorschriften
Er is maar één wet voor jullie
Voor de vreemdeling
En voor de ingezetene van het land

Ik kan niet helpen een beetje te fronzen
Bij dit gedeelte
Buiten de instructies voor Pesach
En wat te doen als men onrein en wel of niet op reis is
Maar hier zie ik toch een soort kolderieke situatie
Mozes die om een momentje vraagt
Aan de mannen met lastige vragen
En dan even met God gaat babbelen
Komt me te veel over als een klucht
Al staat het in de Torah

De tinderbuurvrouw heeft grote woorden
Ze is er niet vaak
Maar als ze er is
Dan hangt ze de godganse dag aan de telefoon
Van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat
Vanochtend vroeg
Rookten we samen sigaretje
En kletsten hangend over ons balkon
Ze gaat weg
Ze timmert ze op hun bek
Ze schakelt een advocaat in
Ze heeft een mes in haar tas
Ze vindt het schandalig
Hoe en wat precies is me niet duidelijk
En buiten te koud
Om er dieper op in te gaan
Het komt er op neer
Ze heeft een lekkage in haar keuken
Morgen komen de mannen
Daarom is ze thuis
Ze is het spuugzat
Met de vrouwen beneden
Die de dienst uit maken
Arme oudjes
En het hele verhaal over de junk
De brand
Haar sprong uit de vlammenzee
Hoor ik voor de zoveelste keer
Ze gaat vast inpakken
Een ander huis heeft ze nog niet
Maar dat gaat ze intern laten regelen
Bij de woningbouwvereniging
Zij heeft levens gered
En anders neemt ze een advocaat
Oppassen wie mijn nieuwe buren worden
Zegt ze

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, tuut-tuut-tuut-met-de-groetjes-van-ruud-storyThis entry was posted in @home, @Work, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.