Scheermes over heel hun lichaam

De Eeuwige sprak tot Moshé:
Spreek tot Aharon en zeg hem:
Als je de lampen aansteekt
Dan moeten die zeven lampen
Naar de voorkant van de kandelaar
Hun licht laten schijnen
Aharon deed dat
Naar de voorkant
Van de kandelaar toe
Stak hij de lichten ervan aan
Zoals de Eeuwige het Moshé had geboden
Zo was de bewerking van de kandelaar:
Uit één stuk goud gedreven
Van zijn voetstuk
Tot en met de bloesem ervan
Is het één stuk gedreven werk
Naar het voorbeeld
Dat de Eeuwige Moshé getoond had
Zo had men de kandelaar gemaakt
De Eeuwige sprak tot Moshé:
Neem de Levieten
Midden uit de kinderen van Jisraël
En reinig hen
Dit moet je met hen doen
Om ze rein te maken
Sprenkel water
Dat van zonden reinigt
Over hen
En als ze een scheermes
Over heel hun lichaam
Hebben laten gaan
En hun kleren hebben gewassen
Zijn ze rein geworden
Dan nemen ze een jonge stier
Met het erbij behorende meeloffer
Fijn meel met olie aangemengd
En een tweede jonge stier
Moet je als zondeoffer nemen
De Levieten moet je laten aantreden
Voor de tent-der-samenkomsten
En de hele gemeenschap van de kinderen van Jisraël
Moet je in vergadering bijeen laten komen
Als je de Levieten hebt laten aantreden
Vóór de Eeuwige
Dan moeten de kinderen van Jisraël
Hun handen laten steunen op de Levieten
En Aharon moet met de Levieten
Een zijwaartse beweging vóór de Eeuwige maken
In opdracht van de kinderen van Jisraël
Dan zijn ze bestemd
Om de dienst voor de Eeuwige te verrichten
De Levieten moeten hun handen steunen
Op de kop van de stieren
Laat er één als zondeoffer behandelen
En de ander als een in-vlammen-opgaand-offer
Vóór de Eeuwige
Om verzoening te krijgen
Voor de Levieten

Na de inzegening van de tent-der-samenkomsten
Zijn de Levieten aan de beurt
Om gezegend te worden
En dienst te doen
Met de steun van de handen van de kinderen van Jisraël
En in hun opdracht
Mooi gebruik, dat de kinderen van Jisraël
Op die manier de zegening van de Levieten veroorzaken

Ik heb veel plezier van de hazelnoten
Die ik zo genereus twee straatjes verder
Gevonden heb
Op het balkon liggen ze te drogen
En als ik een sigaretje rook
Dan piel ik er een paar open
Met de notenkraker
En veel ruk en sjorwerk
Heb mezelf al een bloedblaar gefriemeld
En mijn rug is naar de challemiezen
Maar de nootjes zijn verrukkelijk
Nog niet helemaal rijp
En eigenlijk is het nog te vroeg
In het seizoen
Die nu gevallen zijn
Zijn nog niet volgroeid
Morgen nog een keer rapen

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, knabbel-en-babbel-story


This entry was posted in @home, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.