Offergave

Op de zesde dag
De vorst
Van de afstammelingen van Gad
Eljasaf
Zoon van Deoe’él
Zijn offergave bestond uit
Een zilveren schotel
Met een gewicht van honderddertig shekel
Een zilveren sprenkelbekken
Van zeventig shekel
Naar de shekel van het heiligdom
Beide gevuld met fijn meel
Aangemengd met olie
Als meeloffer
Een gouden lepel
Van tien shekel
Vol reukwerk
Eén jonge stier
Eén ram
Eén schaap onder ‘t jaar
Als een in-vlammen-opgaand offer
Eén geitenbok als zondeoffer
En als vredeoffer
Twee runderen
Vijf rammen
Vijf bokken
En vijf schapen onder ’t jaar
Dat was het offer van Eljasaf
Zoon van Deoe’él
Op de zevende dag de vorst
Van de afstammelingen van Efrajim
Èlieshama’
Zoon van Amiehoed
Zijn offergave bestond uit
Een zilveren schotel
Met een gewicht van
Honderddertig shekel
Een zilveren sprenkelbekken
Van zeventig shekel
Naar de shekel van het heiligdom
Beide gevuld met fijn meel
Aangemengd met olie
Als meeloffer
Een gouden lepel
Van tien shekel
Vol reukwerk
Eén jonge stier
Eén ram
Eén schaap onder ’t jaar
Als een in-vlammen-opgaand offer
Eén geitenbok als zondeoffer
En als vredeoffer twee runderen
Vijf rammen
Vijf bokken
En vijf schapen onder ’t jaar
Dat was het offer van Èlieshama’
Zoon van Amiehoed
Op de achtste dag
De vorst van de afstammelingen van Menashé
Gamliël
Zoon van Pedahtsoer
Zijn offergave bestond uit
Een zilveren schotel
Met een gewicht van
Honderddertig shekel
Een zilveren sprenkelbekken
Van zeventig shekel
Naar de shekel van het heiligdom
Beide gevuld met fijn meel
Aangemengd met olie
Als meeloffer
Een gouden lepel van tien shekel
Vol reukwerk
Eén jonge stier
Eén ram
Eén schaap onder ’t jaar
Als een in-vlammen-opgaand offer
Eén geitenbok als zondeoffer
En als vredeoffer
Twee runderen
Vijf rammen
Vijf bokken
En vijf schapen onder ’t jaar
Dat het offer van Gamliël
Zoon van Pedahtsoer

Het gaat nog even door
Weinig inspirerend
Maar zoals eerder gezegd
Het is belangrijk dat iedere stamvorst
Dezelfde eer krijgt
En vernoemd wordt met zijn offer
Op de dag dat de tent-der-samen-komsten
Ingewijd werd
Omdat ze in de ogen van de Eeuwige
Allemaal even belangrijk zijn

Vandaag deed ik mijn kunstenaarsuitje
Op de fiets naar de kringloop
En mijn lievelingswinkel MooiZooi
Met google maps tetterend op het stuur
Oma gaat op stap
Wat voel je je knullig
Maar ik heb geen auto
En google maps nog nooit gebruikt
Zij stuurde me paar keer terug
Maar was ook handig
In tussendoorweggetjes en paadjes
Het was heerlijk

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, batterij-opladen-story


This entry was posted in @home, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.