Een gouden lepel

Op de tweede dag bracht Nethanél
Zoon van Tsjoe’ar
De vorst van Jissachar
Zijn offer
Hij bracht als offergave
Een zilveren schotel
Met een gewicht van
Honderddertig shekel
Een zilveren sprenkelbekken
Van zeventig shekel
Naar de shekel
Van het heiligdom
Beide gevuld met fijn meel
Aangemengd met olie
Als meeloffer
Een gouden lepel
Van tien shekel
Vol reukwerk
Eén jonge stier
Eén ram
Eén schaap onder ’t jaar
Als in-vlammen-opgaand offer
Eén geitenbok als zondeoffer
En als vredeoffer twee runderen
Vijf rammen
Vijf bokken
En vijf schapen onder ’t jaar
Dat was het offer van Nethanél
Zoon van Tsoe’ar
Op de derde dag
De vorst van de afstammelingen Zewoeloen
Èlieaw
Zoon van Chelon
Zijn offergave bestond uit:
Een zilveren schotel met een gewicht
Van honderddertig shekel
Een zilveren sprenkelbekken
Van zeventig shekel
Naar de shekel van het heiligdom
Beide gevuld met fijn meel
Aangemengd met olie
Als meeloffer
Een gouden lepel van tien shekel
Vol reukwerk
Eén jonge stier
Eén ram
Eén schaap onder ’t jaar
Als een in-vlammen-opgaand-offer
Eén geitenbok als zondeoffer
En als vredeoffer twee runderen
Vijf rammen
Vijf bokken
En vijf schapen onder ’t jaar
Dat was het offer van Èlieaw
Zoon van Chelon
Op de vierde dag de vorst
Van de afstammelingen van Reoewén
Èlietsoer
Zoon van Shedéoer
Zijn offergave bestond uit:
Een zilveren schotel
Met een gewicht
Van honderddertig shekel
Een zilveren sprenkelbekken
Van zeventig shekel
Naar de shekel van het heiligdom
Beide gevuld met fijn meel
Aangemengd met olie
Als meeloffer
Een gouden lepel van tien shekel
Vol reukwerk
Eén jonge stier
Eén ram
Eén schaap onder ’t jaar
Als een in-vlammen-opgaand-offer
Eén geitenbok als zondeoffer
En als vrede offer twee runderen
Vijf rammen
Vijf bokken
En vijf schapen onder ’t jaar
Dat was het offer van Èlietsoer
Zoon van Shedéoer
Op de vijfde dag de vorst
Van de afstammelingen van Shim’on
Sheloemiél
Zoon van Tsoerieshadai
Zijn offergave bestond uit een zilveren schotel
Met een gewicht van honderddertig shekel
Een zilveren sprenkelbekken
Van zeventig shekel
Naar de shekel van het heiligdom
Beide gevuld met fijn meel
Aangemengd met olie
Als meeloffer
Eén gouden lepel
Van tien shekel
Vol reukwerk
Eén jonge stier
Eén ram
Eén schaap onder ‘t jaar
Als een in-vlammen-opgaand offer
Eén geitenbok als zondeoffer
En als vredeoffer twee runderen
Vijf rammen
Vijf bokken
En vijf schapen onder ’t jaar
Dat was het offer van Sheloemiél
Zoon van Tsoerieshadai

Dit is het langste hoofdstuk uit de Torah
Bemidbar (Numeri) 7
Beslaat maar liefst 89 regels
En waarom moeten we steeds luisteren
Hoe alle stamvorsten precies hetzelfde
Komen aanbieden?
Het toont het belang aan van de offers
En ook dat voor de Eeuwige alle stamvorsten gelijk zijn

Fijne Zomergasten gisteravond
Al vind ik Theo Maassen niet zo’n goede interviewer
Maar thank God
Er was eindelijk kunst op televisie
Meer kunst please
Meer absurditeiten
En minder formats
Als je dan toch een wens mag doen
Please

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, kunst-troost-storyThis entry was posted in @home, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.