Priesterlijke zegening

De priester brengt dit nu naar voren
Vóór de Eeuwige
En bereidt het zonde-offer
En het in-vlammen-opgaand-offer voor hem
De nazireeër
En de ram bereidt hij als vredeoffer
Ter ere van de Eeuwige
Bij de mand met ongegiste broden
En de priester doet daar het bijbehorende
Meel en plengoffer bij
Dan scheert de nazireeër
Aan de ingang van de tent-der-samenkomsten
De hoofdtooi van zijn nazireeërschap af
Neemt het hoofdhaar van zijn nazireeërschap
En legt dat op het vuur
Onder het vredeoffer
Dan neemt de priester
Nadat het gekookt is
Het schouderstuk van de ram
En één ongegist brood uit de mand
En één niet-gegist dun brood
En legt die op de vlakke handen
Van de nazireeër
Nadat deze zich het teken
Van zijn nazireeërschap heeft afgeschoren
De priester maakt er de zijdelingse beweging mee
Vóór de Eeuwige
Dat is aan de priester gewijd
Behalve nog het borststuk
Waarmee de zijdelingse beweging gemaakt wordt
En behalve de schenkel voor de opwaartse beweging
Daarna mag de nazireeër weer wijn drinken
Dit is de instructie voor de nazireeër
Die behalve zijn offer
Waarvoor hij ter ere van de Eeuwige
Een gelofte deed
In zake zijn nazireeërschap
Daarbuitenom
Datgene beloofd heeft
Waartoe zijn vermogen toereikend was
Precies overeenkomstig de gelofte
Die hij heeft afgelegd moet hij het doen
Boven de instructie die voor zijn nazireeërschap geldt
De Eeuwige sprak tot Moshé:
Spreek tot Aharon en tot zijn zonen:
Zo moeten jullie de kinderen van Jisraël zegenen
Door tot hen te zeggen:
De Eeuwige zal u zegenen en behoeden
De Eeuwige zal u Zijn stralend gelaat toewenden
En u genadig zijn
De Eeuwige zal Zijn blik op u gericht houden
En u vrede schenken
Zij zullen Mijn naam over de kinderen van Jisraël uitspreken
Maar Ik ben het die ze zal zegenen

De zegening door de kohanim
De priesters in de tempel
Tegenwoordig gebeurt het in synagoge
Voorafgaand aan de hoge feestdagen
Op een bepaald moment tijdens de dienst
Bedekken de kohanim
Mensen die van het priestergeslacht afstammen
Hun hoofd met hun gebedskleden
Met hun talliet
En houden hun vingers op de zelfde manier
Als Leonard Nimoy in Star Trek
Het is gebruikelijk om niet naar de kohanim te kijken
Als zij de zegening uitspreken
Sommigen bedekken hun hoofd met de gebedsdoeken
Andere keren hun rug naar de kohanim

Vorige keer
Zag ik de buurman op zaterdag
Naar de bakker gaan
Gebakje voor zichzelf halen
Beetje verwennen
Daar had ik vandaag ook zin in
Maar de citroenmerengque van de bakker
Haalt het niet bij die van Holtkamp
En nu ben ik dik geworden
Van een vies gebakje
Maandag aan de lijn!

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, your-body-is-you-temple-story

This entry was posted in @home, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.