Van de pitten tot de schillen

De Eeuwige sprak tot Moshé:
Spreek tot de kinderen van Jisraël
En zeg hen:
Wanneer een man of een vrouw
Uitdrukkelijk een gelofte aflegt
Om het nazireeërschap
Op zich te nemen
Dan moet deze zich van wijn
En sterke drank onthouden
Mag geen wijnazijn
Of azijn van sterke drank drinken
Geen enkel aftreksel van druiven drinken
Noch verse of gedroogde druiven eten
Zolang zijn nazireeërschap duurt
Mag hij van niets
Wat van de wijnstok afkomstig is genieten
Van de pitten af tot aan de schillen toe
Zolang de gelofte van zijn nazireeërschap geldt
Mag geen scheermes over zijn hoofd komen
Totdat de dagen dat hij zijn nazireeërschap
Ter ere van de Eeuwige
Op zich heeft genomen
Om zijn
Zal hij een gewijd iemand zijn
Zal hij zijn hoofdhaar wild laten groeien
Zolang hij het nazireeërschap
Ter ere van de Eeuwige
Op zich heeft genomen
Mag hij niet bij een lijk komen
Aan zijn vader, zijn moeder, zijn broer en zuster
Mag hij zich niet verontreinigen als ze gestorven zijn
Want het nazireeërschap voor zijn God
Bekroont hem
Zolang zijn nazireeërschap duurt is hij gewijd
Aan de Eeuwige
Wanneer er plotseling
Onverwacht
Iemand in zijn omgeving sterft
En hij daardoor
De hoofdtooi van zijn nazireeërschap verontreinigt
Dan moet hij zijn hoofdhaar afscheren
Op de dag dat hij rein wordt
Dus scheert hij het op de zevende dag af
En op de achtste dag brengt hij twee tortelduiven
Of twee jonge duifjes naar de priester
Naar de ingang van de tent-der-samenkomsten
De priester bereidt er één als zondeoffer
En één als in-vlammen-opgaand-offer
En bewerkt verzoening voor hem
Omdat hij in overtreding kwam door een lijk
Op die dag zal hij zijn hoofdhaar weer wijden
Dan moet hij het nazireeërschap voor de Eeuwige
Voor de volle tijd van zijn-oorspronkelijk-nazireeërschap
Weer op zich nemen
En moet hij een schaap van onder het eerste jaar
Als zondeoffer brengen
Die eerste dagen vervallen
Want zijn nazireeërschap werd onrein
Dit is de instructie voor de nazireeeër
Op de dag dat zijn nazireeërtijd om is
Brengt men hem naar de ingang van de tent-der-samenkomsten
Dan brengt hij zijn offer ter ere van de Eeuwige
Eén gaaf mannetjesschaap van onder ’t jaar
Als in-vlammen-opgaand-offer
En één gaaf wijfjesschaap van onder ’t jaar
Als zonde-offer
En één gave ram als vredeoffer
En een mand met ongegiste broden
Koeken van fijn meel met olie aangemengd
En niet gegiste dunne broden met olie bestreken
Met het meeloffer en de plengoffers die er bij behoren

Een nazireeër is iemand die zijn leven aan God wijdt
Of wijdde, want het gebeurt niet meer in het jodendom
Een van de bekendste nazireeërs was Shimshon (Samson)
Nog voor zijn moeder zwanger was
Bepaalde een engel dat het kind in haar schoot
Een nazireeër zou zijn
Daarom mocht hij zijn haar niet afknippen
En geen wijn drinken etc.

Het is vrijdag
Ik verheug me op de wijn
En de Chinese velvet corn soup
Ik heb genoeg van mijn wietvriendin
Die gisteren weer onverwacht kwam buurten
En maar door me heen bleef praten
Als ik iets wilde vertellen
Ze wilde het niet horen
Dat zei ze ook
En bleef maar door ratelen
Over zichzelf
Ze noemt dat vanochtend in de hal egoïstisch
Want ik heb haar er op aan gesproken
Gisteravond met een wijntje op de app
Ik zeg dat het narcistisch is
Dat het me pijn doet ongezien te zijn
Ja, het doet haar ook pijn
Dat ik het zeg, neem ik dan maar aan
Ik heb er genoeg van
Shabbat shalom

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, soms-pittig-story


This entry was posted in @home, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.