Als herinnering

De Eeuwige sprak tot Moshé:
Geef de kinderen van Jisraël bevel
Dat zij wegsturen uit het legeringskamp
Iedere door de huidziekte Tsara’ath-aangetaste
Iedere lijder aan uitvloed
En ieder die zich aan een lijk verontreinigd heeft
Zowel mannen als vrouwen moeten jullie wegsturen
Naar buiten de legeringsplaats
Moeten jullie ze sturen
Zodat ze hun legeringsplaatsen
Niet verontreinigen
Te midden waarvan Ik woon
Zo deden de kinderen van Jisraël
Men stuurde ze buiten de legeringsplaats
Precies zoals de Eeuwige het Moshé gezegd had
Deden de kinderen van Jisraël
De Eeuwige sprak tot Moshé:
Spreek tot de kinderen van Jisraël:
Wanneer een man of een vrouw
Een of andere menselijke zonde doet
Waardoor ze ook tegenover de Eeuwige
In ontrouw handelen
Dan heeft zo iemand
Een schuld op zich geladen
Men moet dan de zonde
Die men begaan heeft bekennen
En wat hij door zijn zonde heeft verkregen
Weer teruggeven naar zijn volle waarde
En daar een vijfde deel aan toevoegen
En dat geven aan hem
Die men het schuldig is
Als de benadeelde geen erfgenaam heeft
Aan wie men de schuld kan terugbetalen
Dan komt de schuld die terugbetaald moet worden
Aan de Eeuwige
Dat wil zeggen aan de priester
Afgezien van het verzoeningsram
Waardoor men verzoening voor hem zal krijgen
Alle gewijde gaven
Kortom alle geheiligde zaken
Die de kinderen van Jisraël
Aan de priester brengen
Zijn voor hem
Ieder heeft over zijn gewijde gaven
Zelf het beschikkingsrecht
Maar wanneer iemand
Het eenmaal aan de priester geeft
Wordt het diens eigendom
De Eeuwige sprak tot Moshé:
Spreek tot de kinderen van Jisraël
En zeg hen:
Iedere man wiens vrouw een misstap begaat
En hem ontrouw is
Een andere man zou geslachtelijke gemeenschap
Met haar hebben gehad
Maar het bleef voor haar man verborgen
Ze had zich in het geheim afgezonderd
Haar kuisheid zou bezoedeld zijn
Geen enkele getuige is er tegen haar
En ze was er niet met geweld toe gedwongen
Wanneer nu een vlaag van jaloersheid over hem komt
Hij is óf jaloers op zijn vrouw
Terwijl inderdaad haar kuisheid bezoedeld is
Óf er komt een vlaag van jaloersheid over hem
En hij wordt jaloers op zijn vrouw
Terwijl haar kuisheid niet bezoedeld is
Dan brengt de man zijn vrouw naar de priester
En brengt als haar offer
Ten behoeve van haar
Een tiende efa gerstemeel mee
Hij mag er geen olie op gieten
Noch er wierook bij doen
Want het is een meeloffer voor jaloersheid
Een meeloffer
Dat als herinnering moet dienen
Dat misdrijf in herinnering brengt

Drie dingen worden er hier in de wildernis besproken
Geen zieken in het legeringskamp
Onrecht gedaan tegen een ander mens
Is onrecht tegen de Eeuwige
Dat moet terugbetaald worden
Met een extra vijfde deel voor genoegdoening
En als er geen erfgenamen zijn
Dan is dit voor de priester
Maar dan
Dan gaat het over de ontrouw van de vrouw
Of beter
Over de jaloersheid van de man
Of zij nu wel of niet trouw is geweest
Hij moet een meeloffer brengen
Zonder olie
Als herinnering

Gisteren is mijn moeder
Bij een vriendinnetje geweest
Die ze heeft teruggevonden
Er komen verhalen naar boven
Die ze vergeten was
Een opening naar wie ze was
Vroeger
En de vrouw die ze geworden is
We moeten er samen om lachen
Ze is dezelfde gebleven
Altijd de mooiste jurken
Door mijn omaatje gemaakt
Gefinancierd
Of geleend van een zusje
Nog voordat die haar nieuwste aanwinst
Zelf gedragen had

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, zo-is-mijn-moeder-story

This entry was posted in @home, kunst, literatuur, Own Art, Thuis and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.