Bij de tent-der-samenkomsten

Moshé telde met Aharon
En de stamvorsten der gemeenschap
De Kehathieten
Naar hun families
En hun stamhuizen
Van dertig jaar en daarboven
Tot de vijftigjarige leeftijd
Ieder die in aanmerking kwam
Om dienstplichtig te zijn
Voor de dienst
In de tent-der-samenkomsten
De bij hen getelden
Naar hun families
Bedroegen tweeduizendzevenhonderdvijftig
Deze zijn het die geteld werden
Bij de families der Kehathieten
Ieder die dienst moest doen
In de tent-der-samenkomsten
Die Moshé met Aharon telde
Op bevel van de Eeuwige
Overgebracht door Moshé
Wat betreft de getelden van de Gershonieten
Naar hun families
Volgens hun stamhuizen
Van dertig jaar en daarboven
Tot de leeftijd van vijftig jaar
Ieder die voor den dienstgroep
In de tent-der-samenkomsten
In aanmerking kwam
Waren de getelden daarbij
Naar hun families
Volgens hun stamhuizen
Tweeduizendzeshonderddertig
Deze zijn het die geteld werden
Bij de families der Gershonieten
Ieder die dienst moest doen
In de tent-der-samenkomsten
Die Moshé met Aharon geteld had
Op bevel van de Eeuwige
Wat betreft de getelden
Bij de families der Merarieten
Naar hun families
Volgens hun stamhuizen
Van dertig jaar en daarboven
Tot de vijftigjarige leeftijd
Ieder die voor deze dienst
In de tent-der-samenkomsten
In aanmerking kwam
Waren de getelden daarbij
Volgens hun families
Drieduizendtweehonderd
Deze zijn het die geteld werden
Bij de families der Merarieten
Die Moshé met Aharon geteld had
Op bevel van de Eeuwige
Overgebracht door Moshé
Wat alle getelden betreft
Die Moshé met Aharon
En de hoofden van Jisraël
Bij de Levieten haar hun families
En hun stamhuizen geteld had
Van dertig jaar en daarboven
Tot vijftigjarige leeftijd
Ieder die in aanmerking kwam
Om arbeidsdienst te verrichten
Of draagdiensten
Bij de tent-der-samenkomsten
De getelden daarbij
Waren achtduizendvijfhonderdtachtig
Op bevel van de Eeuwige
Stelde men hen aan
Onder leiding van Moshé
Ieder voor de hem bestemde dienst
Of op de voor hem aangewezen plaats
Bij het dragen
Evenals hen die daar het toezicht over hadden
Zoals de Eeuwige het Moshé geboden had

8.580 holy verhuizers!
Als ik ooit nog ergens
Een tempel moet maken
Een thuis
Dan weet ik wat ik nodig heb
Om de kunst heel
Over te laten komen
Moge ik snel de loterij winnen

Moshe asks God:
When will I finally win the lottery?!
Please!
And God says to Moshe:
Meet me half way
Buy a ticket!


Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, roddel-story
This entry was posted in @home, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.