Alles wat ze moeten dragen

De Eeuwige sprak tot Moshé:
Neem ook het totaal van de Gershonieten op
Volgens hun stamhuizen
Naar hun families
Van dertig jaar en daarboven
Tot de vijftigjarige leeftijd moet je ze tellen
Ieder die in aanmerking komt
Zich bij een dienstgroep aan te sluiten
Om werk te verrichten
In de tent-der-samenkomsten
Dit is de dienstopdracht
Voor de families der Gershonieten
Zowel bij de dienst als bij het dragen
Ze hebben de tapijten
Van de ‘Woning’ te dragen
Met de tent-der-samenkomsten
Zijn dekkleed
En de bedekking
Van tachashvellen daaroverheen
Ook het afscheidend gordijn
Aan de ingang
Van de tent-der-samenkomsten
De gordijnen van de voorhof
Het afscheidend gordijn
Aan de ingang
Van de poort van de voorhof
Die rondom de ‘Woning’
En om het altaar is
De bijbehorende touwen
En al het dienstgerei ervan
En al wat er voor gedaan moet worden
Hebben zij te doen
Op aanwijzing van Aharon en zijn zonen
Moet al het werk van de Gershonieten gebeuren
Zowel bij alles wat ze moeten dragen
Als bij al hun dienstverrichtingen
En alles wat ze moeten dragen
Moet je in taken over hen verdelen
Dit is de dienstopdracht
Voor de families der Gershonieten
In de tent-der-samenkomsten:
De door hen waar te nemen taak
Staat onder leiding van Ithamar
Zoon van Aharon, de priester
De Merarieten moet je tellen
Naar hun families
Volgens hun stamhuizen
Van dertig jaar en daarboven
Tot de vijftigjarige leeftijd
Moet je ze tellen
Ieder die voor de dienst in aanmerking komt
Om het werk
Voor de tent-der-samenkomsten
Te verrichten
Dit is de taak van hetgeen ze te dragen hebben
Bij al hun dienst voor de tent-der-samenkomsten:
De planken der Woning
De erbij behorende grendels
Z’n pilaren en z’n sokkels
De pilaren van de voorhof rondom
En hun sokkels, hun pinnen, hun touwen
Al het gereedschap ervoor
En al wat daarmee te doen heeft
Met name moet je de inventaris opmaken
Van de voorwerpen
Waarvoor zij de opdracht hebben ze te dragen
Dit is de dienstopdracht
Voor de families der Merarieten
Voor al het door hen te verrichten werk
In de tent-der-samenkomsten
Onder leiding van Ithamar
De zoon van Aharon, de priester

Alles wat ze moeten dragen
Het wordt twee keer gezegd
In dezelfde zin over de Gershonieten
Alles van stof en textiel
In het Engels ook wel vertaald met burden
Hun last
En bij de Merarieten
Moet eerst de inventaris worden opgemaakt
Daar klinkt wantrouwen uit
Maar wellicht kun je je voorstellen
Dat zij zich met alle grendels, sokkels en pinnen
Bezig houden van de gehele tent-der-samenkomsten
Dat is nogal wat
Daar kan weleens wat verdwijnen
Vergeten, verloren etc.

Buiten zag het er veel belovend uit
Aanvankelijk
Maar op de terugweg van de markt
Begon de miezer al
Het voelt benauwd en vochtig
Zoals alleen een Nederlandse
Donderbui zich aankondigt

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, bij-weer-en-ongein-story

This entry was posted in @home, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.