Niet kijken

Als Aharon en zijn zonen
Wanneer het kamp gaat opbreken
Klaar zijn met het bedekken van het heiligdom
En alle gereedschappen van het heiligdom
Komen daarna de Kehathieten om te dragen
Maar aanraken mogen ze het heilige niet
Want dan zouden ze sterven
Bovengenoemde voorwerpen
Van de tent-der-samenkomsten
Moeten de Kehathieten dragen
El’azar zoon van Aharon, de priester
Wordt het toezicht opgedragen over de olie
Voor de verlichting
En de kruiden voor de wierook
Het regelmatig weerkerende spijsoffer
En de zalvingsolie
Dus het toezicht over heel de ‘Woning’
Zowel over het heilige
Als over de erbij behorende voorwerpen
De Eeuwige sprak tot Moshé en Aharon:
Zorg ervoor dat de groep van de families der Kehathieten
Niet wordt uitgeroeid uit de Levieten
Doe het volgende voor hen
Opdat ze in leven blijven
En niet sterven als ze het allerheiligste naderen:
Aharon en zijn zonen moeten
Hun plaats komen aanwijzen
Voor de door ieder afzonderlijk
Te verrichten diensten en te dragen last
Maar laat ze niet naar binnen gaan om te kijken
Als het heilige wordt ingepakt…
Dan zouden ze sterven

Het gaat nog steeds over de ordening
Van de draagbare tempel
Het heiligdom, de ‘Woning’
Wie het meest dichtbij mag komen
En wat de consequenties zijn
Van pottenkijkers
De instructies van de Eeuwige
Zijn duidelijk en streng
Er wordt niet tussen de gordijntjes door gekoekeloerd

Schuin aan de overkant van mijn woning
Balkon zo’n vier verdiepingen boven mij
Zitten de godganse dag een jonge man en vrouw
De vrouw meer dan de man
Op hun balkon mijn woning in te staren
Onbeschaamd kijken naar alles dat ik doe
Ik heb al een paar keer de gordijnen dicht gedaan
Eerst mijn middelvinger opgestoken
Het spijt me
Ordinair
Maar ik word er kierewiet van
En ga ook niet de hele dag in het donker zitten
Omdat zij naar binnen loeren
Toen zijn ze zelf maar een lakentje over de balustrade gaan hangen
Dat zijn de dagen met respijt
Maar niet altijd
Blijkbaar vinden ze het leuk
Om flink te irriteren

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, ik-woon-hier-story


This entry was posted in @home, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.