Zorg voor het allerheiligste

De Eeuwige sprak tot Moshé en Aharon:
Neem het totaal van de Kehathieten
Onder de Levieten op
Volgens hun families
Naar hun stamhuizen
Van dertig jaar en daarboven
Tot de vijftigjarige leeftijd
Ieder die voor de dienst in aanmerking komt
Om werk te verrichten
In de tent-der-samenkomsten
Dit is de dienstopdracht
Voor de afstammelingen  van Kehath
In de tent-der-samenkomsten:
De zorg voor het allerheiligste
Als het kamp wordt opgebroken
Gaan Aharon met zijn zonen naar binnen
Ze nemen het afscheidende gordijn af
En bedekken daarmee de ark met het getuigenis
Daarop leggen ze een dekkleed
Van tachashvel
En spreiden daaroverheen een kleed
Geheel van hemelsblauwe wol
En brengen de draagstangen in orde
En over de tafel met de steeds aanwezige broden
Spreiden ze een hemelsblauwe wollen kleed
En leggen daarop de schotels, de lepels
De pijpjes en de spijlen
Ter bedekking
Terwijl ook het brood
Dat altijd aanwezig moet zijn
Erop moet blijven
En daaroverheen moeten ze een kleed
Van karmozijnrode wol spreiden
Dit bedekken ze met een dekkleed van tachashvel
En ze brengen de draagstangen in orde
Dan nemen ze een kleed van hemelsblauwe wol
En bedekken de kandelaar
Voor de verlichting
Met z’n lampen, z’n snuiters en lekbakjes
En alle voor de olie bestemde voorwerpen
Waarmee men daarbij de dienst verricht
Ze doen dit en al het erbij behorende gerei
In een dekkleed van tachashvel
En zetten het op een draagbaar
Over het gouden altaar spreiden ze een kleed
Van hemelsblauwe wol
En dekken dit af met een dekkleed
Van tachashvel
En brengen de draagstangen in orde
Dan nemen ze al het dienstgerei
Waarmee men in het heiligdom dienst doet
Doen dit in een kleed
Van hemelsblauwe wol
En zetten dit op de draagbaar
Het altaar moeten ze van as zuiveren
En er over heen spreiden ze
Een kleed van purperrode wol
Daarop plaatsen ze al het gerei
Waarmee men daarop de dienst verricht
De vuurpannen
De schoppen
En de sprenkelbekkens
Al het gerei voor het altaar
En daar spreiden ze een bedekking
Van tachashvel overheen
En brengen de draagstangen in orde

Dit zijn de huishoudelijke instructies van de Eeuwige
Wat er moet gebeuren
Als het kamp wordt opgebroken
Opmerkelijk dat na de ark
Die als eerste wordt ingepakt
Onmiddellijk de tafel
Met de altijd aanwezige broden
Worden afgedekt en opgepakt
En ook tijdens de tocht
Moet er brood op de tafel blijven
Voor Aharon en zijn zonen
Het priestergeslacht
Opdat er brood voor hen zal zijn
Het verbond tussen God
En zijn volk
Voedend

Ik hou ervan ’s ochtends heel vroeg
Op het balkon een sigaretje te roken
Ik wil niet meer binnen roken
Buiten is prachtig
Tussen de rozen, jasmijn en Israëlische geraniums
Spaanse margrietjes
En kruiden die het niet zo goed doen
Behalve de rozemarijn
Ik rook nog wel binnen
Soms
Als ik mezelf belazer
En niet naar buiten wil
Te koud, te nat, geen zin
Daardoor ben ik toch minder gaan roken

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, smoking-outside-story

This entry was posted in @home, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.