Losgeld voor eerstgeborene

De Eeuwige zei tegen Moshé:
Tel alle mannelijke eerstgeborenen
Bij de kinderen van Jisraël
Van een maand en daarboven
En neem het ingeschreven aantal
Van hun namen op
En neem de Levieten voor Mij
Ik ben de Eeuwige
In plaats van alle eerstgeboren
Bij de kinderen van Jisraël
En het vee van de Levieten
in plaats van alle eerstgeborenen
Bij het vee van de kinderen van Jisraël
Moshe telde
Zoals de Eeuwige het hem geboden had
Alle eerstgeborenen bij de kinderen van Jisraël
En alle mannelijke eerstgeborenen
Volgens het ingeschreven aantal namen
Van een maand en daarboven
Waren volgens de telling ervan
Tweeëntwintigduizendtweehonderddrieënzeventig
De Eeuwige sprak tot Moshé:
Neem de Levieten
In plaats van alle eerstgeborenen
Bij de kinderen van Jisraël
En het vee van de Levieten
In plaats van hun vee
De Levieten zullen Mij toebehoren
Ik ben de Eeuwige
En als losprijs voor de
Tweehonderdrieënzeventig
Die er meer dan de Levieten zijn
Bij de eerstgeborenen van de kinderen van Jisraël
Moet je telkens vijf shekel per hoofd nemen
Naar de shekel van het heiligdom
Moet je het nemen
Twintig gera per shekel
Geef dan het geld aan Aharon en zijn zonen
Als losprijs voor die er meer waren
Dan bij hen
Moshé nam het geld in ontvangst
Voor het loskopen van hen
Die er meer waren dan
Die voor de Levieten vrijgekocht waren
Van de eerstgeborenen van de kinderen van Jisraël
Nam hij het geld in ontvangst:
Duizenddriehonderdvijfenzestig shekel
Volgens de shekel van het heili gdom
En Moshé gaf dit losgeld
Volgens het bevel van de Eeuwige
Aan Aharon en zijn zonen
Zoals de Eeuwige het Moshé had geboden

Dit gebruik vind nog steeds plaats
Het heet Pidyon HaBen
Het vrijkopen van de eerstgeborene
Is een gebruik dat controversieel is
Binnen de religieuze wereld
Waarin gezegd wordt dat de eerstgeborenen
Al vrij gekocht zijn in de wildernis
Of waarin men van mening is
Dat dit nog steeds moet
Als losgeld voor de Eeuwige
Toen hij de eerste geborene
Van de kinderen van Egypte
Liet sterven

Het is een drijfnatte zaterdagochtend
Als ik mijn plannen in het water zie vallen
Dan maar geen boodschappen
Geen zin in nattigheid

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, babbel-storyThis entry was posted in @home, kunst, literatuur, Own Art. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.