Aan de zonzijde

Tot Merarie behoorde de familie der Machlieten
En de familie der Moeshieten
Dat zijn de families van de Merarieten
De telling ervan
Naar het ingeschreven aantal van allen
Van het mannelijk geslacht
Van een maand en daarboven
Bedroeg zesduizendtweehonderd
Het hoofd van het stamhuis van Merari
Was Tsoeriél
Zoon van Awichajil
Zij waren aan de lengtezijde gelegerd
Aan de noordkant
Wat de Merarieten ter verzoring was opgedragen
Waren de planken van de ‘Woning’
De grendels, de pilaren en de sokkels
Ook al het gereedschap
En alles wat erbij gebruikt werd
De pilaren van de voorhof
Rondom met hun sokkels
Hun pinnen en hun touwen
En zij die zich vóór de ‘Woning’
In het Oosten moesten legeren
Aan de zonzijde van de tent-der-samenkomsten
Waren Moshé, Aharon en zijn zonen
Die tot taak hadden het heiligdom te bewaken
Om op de kinderen van Jisraël te letten
Want de onbevoegde die te dichtbij zou komen
Moest gedood worden
Het totaal der getelden van de Levieten
Die Moshé en Aharon
Op bevel van de Eeuwige geteld had
Was volgens hun families
Allen van het mannelijke geslacht
Van een maand en daarboven
Tweeëntwintigduizend

Ik vind het lastige porties
In de Torah die over het tellen gaan
Saai, er gebeurt niet veel
Toch geeft het me een inkijkje
In hoe alles heel precies geregeld was
Bij deze enorme groep
Die uit de slavernij de wildernis in
Gedwongen werd
Ik vind het interessant om te zien
Hoe zij zich organiseerden

Vandaag nog een afsluitend interview
Voor mijn moeder
De afspraken met de vriendinnen zijn gemaakt
En mijn moeder vindt het fijn
Dat het dan weer even rustig wordt
Haar hoofd tolt ervan
Ze maakt vergissingen
Waardoor ze heel boos op zichzelf wordt
Ze heeft tijd nodig om het verwerken
Vertelt ze
Dat begrijp ik
Het is veel dat er op haar afkomt
Drie vriendinnen!
Ieder apart
Ze kennen elkaar niet
De herinneringen die erbij horen
De verhalen van vroeger
Maar ook confronterend
Allemaal zoveel ouder geworden
Met gebreken
En minder mobiele ledematen
Veel te bespreken
Mogen ze gezond blijven
En nog veel plezier met elkaar beleven

Shabbat shalom

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, eer-je-vader-en-moeder-story

This entry was posted in @home, kunst, literatuur, Own Art, Thuis and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.