Rondom de Woning

De Eeuwige sprak tot Moshé
In de woestijn Sinai:
Tel de nakomelingen van Levie
Volgens hun stamhuizen
Naar hun families
Allen van het mannelijke geslacht
Van één maand en daarboven
Moet je tellen
En Moshé telde hen
Op bevel van de Eeuwige
Zoals geboden was
Dit zijn de zonen van Levie
Met hun namen:
Gérshon, Kehath en Merarie
En dit zijn de namen van de zonen van Gérshon
Naar hun families:
Liwni en Shim’ie
De zonen van Kehath
Naar hun families:
‘Amram, Jishar, Chewron en ‘Oeziél
De zonen van Merarie
Naar hun families:
Machlie en Moeshie
Dit zijn de families van de Levieten
Naar hun stamhuizen
Tot Gérshon behoorden de familie van Liwnieten
En de familie de Shim’ieten
Dat zijn de families der Gershonieten
Hun telling ging naar het ingeschreven aantal
Van allen van het mannelijk geslacht
Van een maand en daarboven
Hun getelden bedroegen zevenduizendvijfhonderd
De familie der Gershonieten waren
Achter de ‘Woning’ gelegerd
Naar de westzijde
Het hoofd van het stamhuis der Gershonieten
Was Eljasaf van Laél
En wat de Gershonieten te verzorgen hadden
Bij de tent-der-samenkomsten
Was de bekleding van de ‘Woning’
En de tentbedekking
Het dekkleed daarvan
En het afscheidende gordijn
Aan de ingang van de tent-der-samenkomsten
Ook de gordijnen van de voorhof
En het afscheidende gordijn
Aan de ingang van de voorhof
Die rondom de ‘Woning’
En het altaar is
En de touwen
Voor zover die hierbij gebruikt worden
Tot Kehath behoorde de familie van de ‘Amramieten
De familie van Jitshorieten
De familie de Chewronieten
En de familie van de ‘Aziélieten
Dat zijn de families van de Kehathieten
Naar het ingeschreven aantal
Van allen van het mannelijke geslacht
Van een maand en daarboven
Waren achtduizendzeshonderd
Die de zorg voor het heiligdom als taak hadden
De families van de Kehathieten
Waren gelegerd aan de lengtezijde van de ‘Woning
Aan de Zuidkant
Het hoofd van het stamhuis
Van de families der Kehathieten
Was Èlitsafan
Zoon van ‘Oeziél
Wat zij te verzorgen hadden
Was de Ark, de tafel, de kandelaar de altaren
En het heilige gerei
Waarmee men de dienst te verrichten had
En ook het voorhangsel
En alles wat ermee te doen had
Het opperhoofd van de Levieten was El’azar
Zoon van Aharon, de priester
Belast met het toezicht over hen
Die een taak in het heiligdom te verrichten hadden.

Het verhaal in de Torah gaat door
Ook als het om praktische informatie gaat
Elk jaar wordt het gelezen in synagoge
Het moet dus van belang zijn

Alle drie de vriendinnetjes van mijn moeder
Waar ze zo benieuwd naar was
Hoe het met ze zou gaan
Hebben contact met haar opgenomen
Lekker kletsen aan de telefoon
Herinneringen ophalen
Die ze vergeten was
Over twee weken een eerste ontmoeting
Lekker rustig voor mij
Want meer dan 800 reacties
Alleen al op facebook bijhouden
Is een behoorlijke dagtaak

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, movie-star-story

This entry was posted in @home, kunst, literatuur, Own Art, Thuis and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.