Onder hun hoede

Dit zijn de nakomelingen van Aharon en Moshé
Op de dag toen de Eeuwige met Moshé sprak
Op de berg Sinai
Dit zijn de namen van de zonen van Aharon:
De eerstgeborene Nadaw
Voorts Awiehoe, El’azar en Ithamar
Dit zijn de namen van Aharons zonen
De gezalfde priesters
Die met het priesterambt zijn bekleed
Nadaw en Awiehoe waren gestorven vóór de Eeuwige
Toen ze vreemd vuur
Vóór de Eeuwige brachten
In de woestijn Sinai
En ze hadden geen zonen
Zodat El’azar en Ithamar
Als priesters dienst bleven doen
Onder toezicht van hun vader Aharon
De Eeuwige sprak tot Moshé:
Laat de stam Levie aantreden
En wijs hem z’n plaats vóór Aharon, de priester
Teneinde voor hem diensten te verrichten
Zij hebben zorg te dragen
Voor wat hij te verzorgen heeft
En voor hetgeen namens de gehele gemeenschap
Vóór de tent-der-samenkomsten te verzorgen is
Door de dienst bij de Woning te verrichten
Zij moeten alle voorwerpen van de tent-der-samenkomsten
Onder hun hoede nemen
En hetgeen namens de kinderen van Jisraël te verzorgen is
Om de dienst bij de Woning te verrichten
Je moet de Levieten ter beschikking van Aharon
En zijn zonen stellen
Volkomen ter beschikking zijn zij hem gesteld
Vanuit de kinderen van Jisraël
En Aharon en zijn zonen moet je de opdracht geven
Dat zij zelf hun priesterlijke plichten waarnemen
De onbevoegde die te dichtbij komt wordt gedood
De Eeuwige sprak tot Moshé:
Ik, ja, Ik zelf heb de Levieten
Midden uit de kinderen van Jisraël genomen
In plaats van iedere eerstgeborene
Die als eerste de baarmoeder tot ontsluiting bracht
Bij de kinderen van Jisraël
Nu zijn de Levieten van Mij
Want iedere eerstgeborene is voor Mij
Op de dag toen Ik alle eerstgeborenen
In het land Egypte de dodelijke slag toebracht
Heb Ik iedere eerstgeborene in Jisraël aan Mij gewijd
Van mens tot dier
Voor Mij zullen ze zijn
Ik ben de Eeuwige

We gaan door met de ordening van de stammen
Rond de tent-der-samenkomsten
En nu specifieker wie welke handelingen gaat verrichten

Het zijn enerverende dagen
Ik heb slecht geslapen
Mijn vader ook
Hoorde ik vanochtend van mijn moeder
Mijn moeder sliep als een roosje
Het is veel voor haar
Maar ze kan het ook zo weer
Van zich afzetten
Ze heeft nu met twee vriendinnetjes van vroeger gesproken
Bij de derde komen we in de buurt
Weten in elk geval dat ze in Amsterdam woont
Maar er is nog geen contact gelegd
Met de andere twee afspraken voor een ontmoeting
Nieuwe avonturen voor mijn moeder
Met de vriendinnetjes van vroeger
Wat een fijn idee

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, na-de-onderduik-story

This entry was posted in @home, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.