Ieder bij zijn familie

Het legervendel van Efrajim
Naar hun groeperingen lag westwaarts
De vorst van de stamgenoten van Efrajim
Was Èlieshama’
Zoon van ‘Amiehoed
Zijn legergroep
Dus de getelden ervan:
Veertigduizendvijfhonderd
Daarnaast de stam Menashé
De vorst van de stamgenoten van Menashé
Was Gamlieél
Zoon van Pedahtsoer
Zijn legergroep
Dus de getelden ervan:
Tweeëndertigduizendtweehonderd
Ook de stam Binjamin
De vorst van de stamgenoten van Binjamin
Was Awiedan
Zoon van Gid’onie
Zijn legergroep
Dus de getelden ervan:
Vijfendertigduizendvierhonderd
Alle getelden tot de legeringsgroep van Efrajim behorend
Naar hun groeperingen:
Honderdachtduizendhonderd
Zij moesten als derde optrekken
Het legervendel van Dan
Naar hun groeperingen
Lag noordwaarts
De vorst van de stamgenoten van Dan
Was Achie’ezer
Zoon van ‘Amieshadaj
Zijn legergroep
Dus de getelden ervan:
Tweeënzestigduizendzevenhonderd
Daarnaast moest de stam Ashér legeren
De vorst van de stamgenoten van Ashér
Was Pag’ieél
Zoon van ‘Ogran
Zijn legergroep
Dus de getelden ervan
Eenenveertigduizendvijfhonderd
Ook de stam Naftalie
De vorst van de stamgenoten van Naftalie
Was Achira’
Zoon van ‘Ejnan
Zijn legergroep
Dus de getelden ervan:
Drieënvijftigduizendvierhonderd
Alle getelden tot de legeringsgroep van Dan behoren
Waren honderdzevenenvijftigduizendzeshonderd
Deze moesten het laatste optrekken
Volgens hun vaandels
Dit zijn de getelden van de kinderen van Jisraël
Volgens hun stamhuizen
Alle getelden van de legergroepen
Naar hun groeperingen:
Zeshonderddrieduizendvijfhonderdvijftig
De Levieten werden echter niet onder getelden opgenomen
Bij de kinderen van Jisraël
Zoals de Eeuwige het Moshé geboden had
De kinderen van Jisraël deden precies
Zoals de Eeuiwge het Moshé had geboden
Zo legerden ze zich naar hun vaandels
En zo trokken ze ook op
Ieder bij zijn familie
Volgens zijn stamhuis

Het was een emotionele dag met mijn ouders
Veel technische toestanden voor hen
Met computer en mobiel
Apps en Facebook groepen
Met als klap op de vuurpijl
Journalist van NH Nieuws aan de telefoon
Ontzettend veel mensen hebben meegeleefd
En gereageerd op het stuk over mijn moeder
En haar tweede vriendinnetje
Erica Landwehr heeft zich ook gemeld
Het blijkt nu dat Erica’s familie
De familie van mijn moeder
Geholpen heeft met de onderduik
En toen kwamen de tranen

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, the-world-is-my-oyster-story

This entry was posted in @home, kunst, literatuur, Own Art, Thuis and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.