Bewaking van de woning

De Eeuwige sprak tot Moshé:
In geen geval mag je de stam Levie tellen
En hun aantal opnemen
Bij dat van de kinderen van Jisraël
Je moet de Levieten aanstellen
Over de ‘Woning’ met het getuigenis
En over alle voorwerpen ervan
En over alles wat er bij hoort
Zij hebben de ‘Woning’
En alle voorwerpen ervan te dragen
Zij moeten er de dienst bij verrichten
En zich rondom de woning legeren
Als de ‘Woning’ moet optrekken
Moeten de Levieten haar uit elkaar nemen
En als de ‘Woning’ weer in een legerplaats komt
Moeten de Levieten haar oprichten
Maar de onbevoegde die te dichtbij komt
Zal gedood worden
De kinderen van Jisraël legerden zich
Ieder bij zijn eigen legerplaats
En ieder bij zijn eigen vaandel
In hun onderling groepsverband
En de Levieten moeten zich
Rondom de ‘Woning’ van het getuigenis legeren
Zodat dodende gramschap
De gemeenschap
Van de kinderen van Jisraël
Niet zal treffen
De Levieten moeten zich stipt houden
Aan de bewaking
Van de ‘Woning’ van het getuigenis
De kinderen van Jisraël deden het
Zoals de Eeuwige het Moshé geboden had
Deden ze het

De posities rondom de ‘Woning’ van het getuigenis
Worden aangegeven
De Levieten, het priestergeslacht
De kohanim
Die elke dag
Handelingen
Ter ere van de Eewige
Moeten verrichten
Het dichtst bij de tent-der-samenkomsten
Zij zijn het hart
Van de kinderen van Jisraël
De eerste ring
Ter bescherming
Van het goddelijke


Er zijn twee momenten op de dag
Dat ik verlost ben van mijn
Vreselijk geïrriteerde ontstoken ogen
Dat is om zeven uur ’s ochtends
En om zeven uur ’s avonds
Voor een kwartiertje
Als ik ze schoonmaak met speciale lotion
En alle korstjes en schilfers weg kan poetsen
De ontsteking van de huid rond het oog
Blijft maar door gaan
Soms heb ik mazzel
Dan is het een dag of twee rustig
Maar daarna is het weer weken
Aaneengesloten mis
Ik doe wat ik kan
Stoom elke dag
Maar ook deze strijd ga ik verliezen
Op een dag dan is het hoornvlies
Zo uitgedroogd en geïrriteerd
Door het vele poetsen…
Etc
Te moeilijk om hardop te zeggen

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, patterns-of-knowledge-story

This entry was posted in @home, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.