Volgens hun stamhuizen

Van de nakomelingen van Joséf:
Van de nakomelingen van Efrajim:
Hun afstammelingen naar hun families
Volgens hun stamhuizen
Naar het aantal ingeschreven namen
Van twintig jaar en daarboven
Alle dienstplichtigen
Zij die geteld werden van de stam Efrajim
Waren veertigduizendvijfhonderd
Van de nakomelingen van Menashé:
Hun afstammelingen
Naar hun families
Volgens hun stamhuizen
Naar het aantal ingeschreven namen
Van twintig jaar en daarboven
Alle dienstplichtigen
Zij die geteld werden van de stam Menashé
Waren tweeëndertigduizendtweehonderd
Van de nakomelingen van Benjamin:
Hun afstammelingen
Naar hun families
Volgens hun stamhuizen
Naar het aantal ingeschreven namen
Van twintig jaar en daar boven
Alle dienstplichtigen
Zij die geteld werden van de stam Benjamin
Waren vijfendertigduizendvierhonderd
Van de afstammelingen van Dan:
Hun afstammelingen naar hun families
Volgens hun stamhuizen
Naar het aantal ingeschreven namen
Van twintig jaar en daarboven
Alle dienstplichtigen
Zij die geteld werden van de stam Dan
Waren Tweeënzestigduizendzevenhonderd
Van de afstammelingen van Ashér:
Hun afstammelingen naar hun families
Volgens hun stamhuizen
Naar het aantal ingeschreven namen
Van twintig jaar en daarboven
Alle dienstplichtigen
Zij die geteld werden van de stam Ashér
Eenenveertigduizendvijfhonderd
De afstammelingen van Naftalie
Hun afstammelingen naar hun families
Volgens hun stamhuizen
Naar het aantal ingeschreven namen
Van twintig jaar en daarboven
Alle dienstplichtigen
Zij die geteld werden van de stam Naftalie
Waren drieënvijftigduizendvierhonderd
Dit zijn ze die geteld werden
Die Moshé en Aharon geteld hadden
Met de vorsten van Jisraël
Twaalf man
Eén man per stamhuis waren dat
Alle getelden van de kinderen van Jisraël
Volgens hun stamhuizen
Van twintig jaar en daarboven
Alle dienstplichtigen in Jisraël
Dus alle getelden bedroegen
Zeshonderddrieduizendvijfhonderdvijftig
De Levieten volgens hun voorvaderlijke stam
Werden onder hen
Echter niet bij de getelden opgenomen

Zoals al eerder verteld
Vrouwen, kinderen en ouderen
Ouder dan zestig
Werden niet meegerekend
Naar moderne schatting
Zou dat zo’n tweeënhalf tot drie miljoen Israëlieten zijn
Die door de woestijn zwierven
Dit enorme aantal kon niet door natuurlijke bronnen
Overleven in de Sinaï woestijn

Mijn moeder is door dolle heen
Ze neemt de telefoon op met:
Hier is de filmster
Veel mensen zijn nu aan het helpen
Met haar zoektocht naar haar vriendinnen
En we komen dichterbij
Neven, nichten, schoonfamilie
In Frankrijk en Nieuw-Zeeland
Ze had altijd zo’n hekel aan facebook
Tuttuttut
Maar nu schaamt ze zich
Dat ze er zo over heeft afgegeven
Van de week komen mijn ouders naar me toe
Om het op mijn computer te bekijken

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, best-friend-story


This entry was posted in @home, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.