In de wildernis

De Eeuwige sprak tot Moshé
In de woestijn Sinai
In de tent-der-samenkomsten
Op de eerste van de tweede maand
In het tweede jaar vanaf hun uittocht uit Egypte:
Nemen jullie het totaal van heel de gemeenschap
Van de kinderen van Jisraël op
Volgens hun families
Volgens hun stamhuizen
Naar het aantal ingeschreven namen
Alle mannen hoofd voor hoofd
Iedere dienstplichtige in Jisraël
Van twintig jaar en daarboven
Jullie moeten ze tellen volgens hun indeling in het leger
Jij en Aharon
Eén man voor iedere stam moet er bij jullie zijn
Dat moet diegene zijn die het hoofd
Van zijn stamhuis is
Dit zijn de namen van de mannen die jullie zullen bijstaan:
Voor Reoewén: Èlietsoer zoon van Shedéoer
Voor Shimón: Sheleomieél zoon van Tsoerieshadai
Voor Jehoedah: Nachson zoon van ‘Amienadaw
Voor Jissachar: Nethanél zoon van Tsoe’ar
Voor Zewoeloen: Èlieaw zoon van Chelon
Van de zonen van Joséf:
Voor Efrajim: Elieshama’ zoon van ‘Amiehoed
Voor Menashé: Gamlieél zoon van Pedahtsoer
Voor Binjamin: Awiedan zoon van Gid’onie
Voor Dan: Achie’ezer zoon van ‘Amishadaj
Voor Ashér: Pag’ieél zoon van ‘Ogran
Voor Gad: Eljasaf zoon van De’oeél
Voor Naftalie: Achiera’ zoon van ‘Ejnan
Dit zijn ze
Door de gemeenschap benoemd
De vorsten van hun voorvaderlijke stammen
De familiehoofden van Jisraël waren zij

Dit zijn de eerste regels van het boek Bemidbar (Numeri)
Bemidbar betekent in de wildernis of woestijn
Het wordt voor Shavuot gelezen in synagoge
Zie hoe ik hopeloos achterloop
En dus nooit op tijd kan eindigen
Op Simchat Torah
Toen ik begon aan dit avontuur
Er wordt gezegd dat de Eeuwige de Torah in de wildernis gaf
Omdat de wildernis geen eigenaar heeft
Het land is van niemand
Maar het kan ook betekenen
Dat als iemand in een spirituele woestijn leeft
Hij Torah moet gaan studeren
Zodat hij opgetild kan worden tot een bloeiende oase
Een ander woord voor dit boek van de Torah is
Sefer HaPikoedim, het boek van het tellen
Waar dus het Latijnse Numeri vandaan komt

Tussen de buien door
Snel boodschappen gedaan
Droog gebleven
Wat begin ik er genoeg van te krijgen
De wind, de buien
Het sombere weer
Moge het snel voorbij zijn
Ik heb zo’n zin om mijn stad te ontdekken
Met een zonnetje

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, druil-storyThis entry was posted in @home, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.