Een tiende voor de Eeuwige

V) Wanneer men
Zijn door aankoop verkregen veld
Dat dus niet behoort
Tot zijn velden uit erfelijk bezit
Als gewijde gave
Aan de Eeuwige wil bestemmen
Dan berekent de priester hem het bedrag
Van de vast te stellen waarde
Tot aan het jowél-jaar
En hij geeft op dezelfde dag
De vastgestelde waarde
Als gewijde gave aan de Eeuwige
In het jowél-jaar
Komt het veld weer terug bij degene
Van wie hij het gekocht heeft
Aan hem wie het land als erfelijk bezit toekomt
Alle waardebepalingen gaan naar de shekel van het heiligdom
Twintig gera is die shekel
VI) Maar een eerstgeboren
Die bij het vee als zodanig
Vanaf zijn geboorte
De Eeuwige gewijd is
Kan niemand als gewijde gave bestemmen
Of het een rund of een schaap is
Het is van de Eeuwige
Als het een onrein dier is
Dan koopt men het los naar de vastgestelde waarde
En dan moet hij daar een vijfde gedeelte bij doen
Wordt het niet vrijgekocht
Dan wordt het verkocht tegen de vastgestelde prijs
VII) Maar helemaal niets van wat iemand
Onder een ban-gelofte aan de Eeuwige
Als zodanig heeft gewijd
Uit alles wat hij bezit
Van mens of vee
Of van de velden die zijn erfelijk bezit zijn
Mag verkocht worden
Noch kan het vrijgekocht worden
Alles wat onder ban-gelofte ligt
Is allerheiligst voor de Eeuwige
Geen enkel van de mensen die onder een ban ligt
Die daartoe veroordeeld is
Kan losgekocht worden
Hij moet ter dood gebracht worden
VIII) Alle tienden van de opbrengst van wat gezaaid is
En van de boomvruchten zijn voor de Eeuwige
De Eeuwige gewijd
Wanneer iemand iets van zijn tienden wil vrijkopen
Dan moet hij daar een vijfde gedeelte bij doen
IX) En wat betreft alle tienden van rund en kleinvee:
Van alles wat onder de herdersstaf doorgaat
Zal telkens het tiende de Eeuwige gewijd zijn
Men moet er niet op letten
Of het goed of slecht is
En men mag het niet omruilen
En mocht hij het toch omruilen
Dan is dat, zowel als het omgeruilde
Heilig
Het kan niet vrijgekocht worden
Dit zijn de geboden die de Eeuwige Moshé
Heeft geboden voor de kinderen van Jisraël
Op de berg Sinai

Hiermee eindigt Vajikra (Leviticus)
Een specifieke en gedetailleerde weergave
Van alle wetten
Waar het joodse volk zich aan te houden heeft
Sommigen alleen voor de Kohaniem (priesters)
Maar iedereen moet ze elk jaar opnieuw
Tot zich nemen
Morgen begin ik
Want in synagoge lopen ze mijlen ver op mij vooruit
Aan het boek Bemidbar (Numeri)

De plannen vallen in het water
Het blijft maar regenen
Op mijn gemakje fietsen
Naar de kunstenaarsschuur
Zit er niet in
Geen zin om als verzopen katje aan te komen
Dus door met het haken van een tafelkleed
Dat nu al substantieel begint te worden
Arme mensen op de camping

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, binnenblijven-is-de-kunst-story

This entry was posted in @home, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.