Gewijde gave

III) Wanneer iemand zijn huis
Als een gewijde gave
Aan de Eeuwige wil bestemmen
Dan schat de priester het
Al naar gelang het goed of slecht is
En op zoveel als de priester het schat
Komt het dan te staan
Als degene die het als gewijde gave bestemd heeft
Zijn huis weer vrij wil kopen
Dan moet hij een vijfde van de geschatte waarde
Er bij doen
En dan is het van hem
IV) Wanneer iemand een van de velden
Van zijn erfelijk bezit
Als gewijde gave aan de Eeuwige wil bestemmen
Dan wordt de waarde vastgesteld
Naar hetgeen er in kan worden uitgezaaid:
Per chomer gerst die wordt uitgezaaid vijftig shekel zilver
Als hij zijn veld wijdt onmiddellijk na het jowél-jaar
Dan komt het te staan op deze schatting
Maar wijdt hij zijn veld na het jowél-jaar
Dan berekent de priester hem
Overeenkomstig de nog resterende jaren tot het jowél-jaar
Er wordt dan van de schatting iets afgetrokken
Maar als degene die het als gewijde gave bestemd heeft
Het zelf wil vrijkopen
Dan moet hij een vijfde deel van de vastgestelde prijs er bij voegen
En dan komt het weer op zijn naam te staan
En wanneer hij het veld niet vrijkoopt
En men heeft het aan iemand anders verkocht
Dan kan het niet meer vrijgekocht worden
Als het in het jowél jaar vrijkomt
Zal het veld aan de Eeuwige gewijd blijven
Evenals velden die onder een ban-gelofte liggen
En zijn erfelijk bezit vervalt aan de priester

Ik ben aan het treuzelen deze ochtend
Bed verschoond
Was draait
Er is markt
Maar ik kom maar niet onder die douche

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, lazy-Tuesday-story

This entry was posted in @home, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.