Geen goed voor slecht

De Eeuwige sprak tot Moshé:
Spreek tot de kinderen van Jisraël
En zeg hun:
I) Wanneer iemand uitdrukkelijk een gelofte aflegt
Voor een bepaalde vastgestelde waarde van personen
Ter ere van de Eeuwige
En wanneer het dan gaat om die vast te stellen waarde
Bij een mannelijk persoon van twintig tot zestig jaar
Dan is de vastgestelde waarde vijftig zilveren shekel
Naar de shekel van het heiligdom
En als het een vrouwspersoon is
Dan is de vastgestelde waarde dertig shekel
Als het iemand van vijf tot twintig jaar is
Dan is de vastgestelde waarde van en manspersoon twintig shekel
En van een vrouwspersoon tien shekel
Wanneer het voor een kind van een maand tot vijf jaar is
Dan is de vastgestelde waarde voor een jongen vijf zilveren shekel
En voor een meisje is de vastgestelde waarde drie zilveren shekel
En is het iemand van zestig jaar en daarboven
Dan is de vastgestelde waarde voor een man vijftien shekel
En voor een vrouw tien shekel
Wanneer hij
Die de gelofte deed
Te arm is voor deze vastgestelde waarde
Dan zal hij hem
Waarvan de vastgestelde waarde bepaald moest worden
Voor de priester stellen
En dan moet de priester zijn waarde vaststellen
Overeenkomstig de vermogenstoestand van degene
Die de gelofte deed
Zal de priester zijn waarde vaststellen
II) En als het om vee gaat
Waarvan men de Eeuwige een offer kan brengen
Dan zal alles wat hij daarvan de Eeuwige wil geven gewijd zijn
Hij mag het niet verwisselen of omruilen
Geen goed voor slecht
Noch slecht voor goed
En mocht hij toch een beest voor een ander omruilen
Dan is dit zowel als het geruilde gewijd
En betreft het een of ander onrein dier
Waarvan men de Eeuwige geen offer mag brengen
Dan plaatst men het dier voor de priester
De priester schat het dan al naar gelang het goed of slecht is
Volgens schatting van de priester blijft het ook
Wil hij het zelf vrijkopen
Dan moet hij een vijfde deel
Van de geschatte waarde er aan toevoegen

Hier begint de oudste salariskloof tussen man en vrouw
Waar een man in de kracht van zijn Leven
Veertig procent meer waard is dan een vrouw
In Amerika werd dat tot de jaren tachtig
Op deze manier aangehouden

Met mijn moeder kan ik zo heerlijk
Kletsen over B&B Vol Liefde
We vinden het allebei verschrikkelijk
Daarom kijken we
Verrukkelijk ergeren
Om alle zweverigheid
Spirituele nonsens
Mijn moeder moet er niets van hebben
Ze vindt iedereen even vreselijk
En elke avond kijken we weer
Om er de volgende ochtend
Over te kunnen lachen en klagen

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, ergeren-is-de-kunst-story
This entry was posted in @home, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.